You are here

A nemrégiben megjelent tartományi pályázatokról Halasi Szabolcs segédtitkárral beszélgettünk

A Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság május 4-én négy pályázatot jelentetett meg. Ezek fontosságáról dr. Halasi Szabolcs tartományi felsőoktatási és tudományos kutatási segédtitkárral beszélgettünk.

A Vajdasági Autonóm Tartomány az általa alapított felsőoktatási intézmények tehetséges hallgatóinak számára odaítélendő eszközökre jelentetett meg pályázati felhívást.

– Ezzel azoknak a tehetséges hallgatóknak szeretne segíteni, akiknek magas tanulmányi átlaguk van, és szeretnének az egyetemi tanulmányaik mellett dolgozni. A titkárság olyan lehetőséget biztosít, hogy a felsőoktatási intézmény tőlünk 15 000 dinárt kap, ehhez még 5000 dinárt kell hogy hozzáadjon a munkáltató.

Tehát a hallgató bruttóban a részmunkáért 20 000 dinárt kaphat. A pénzt a titkárság nem a munkáltatónak utalja át, hanem a felsőoktatási intézménynek adja, amely kifizeti a juttatást a hallgatónak. Így a munkáltató csak 5000 dinárral lesz megterhelve, tehát megéri neki, hogy egyetemistát alkalmazzon részmunkaidőre.

A hallgató 10 hónapon át kapja az összesen mintegy 160 000–170 000 dinár nettó juttatást. Ez a lehetőség azért jó, mert a munkaadó kipróbálhatja, milyen együtt dolgozni a fiatallal. Ha megfelel az elvárásainak, alkalmazhatja teljes munkaidőre.

A munka az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó profilú kell hogy legyen. Lehet, hogy az egyetemistának olyan lesz a munkaideje, hogy például hetente nem kell mindennap bemennie a munkahelyre, hanem napi két órát dolgozik, vagy a rá bízott munkát elvégezheti hétvégén.

Kikre vonatkozik a művészet terén kutatással – műalkotással foglalkozó projektek társfinanszírozására kiírt pályázati felhívás?

– Ez a pályázat a dráma, a zene, a képzőművészet, az építészet (architektúra) terén végzett kutatásokra vonatkozik. Minden egyes regisztrált felsőoktatási intézmény, amely Vajdaság területén található, és a művészethez kapcsolódó akadémiai képzései vannak, pályázhat. A szakfőiskolák nem pályázhatnak. Projektenként legfeljebb 500 000 dinár támogatást kaphatnak.


Milyen szempontból tartja fontosnak a pályázati felhívást a tartományi szakfőiskolák fejlesztő kutatási projektjeinek társfinanszírozására?

– Korábban ilyen pályázat nem volt. Csak a karok, illetve a tudományos kutatóintézetek pályázhattak. Ezzel szeretnénk a szakfőiskolák tevékenységét kicsit kibővíteni, illetve korszerűsíteni, hogy kutatásokban, fejlesztésekben vegyenek részt. Minden egyes szakfőiskola pályázhat, amely Vajdaság Autonóm Tartomány területén van, a kilenc állami alapítású és egy magán-szakfőiskola. Projektként maximum 500 000 dinár támogatást lehet kapni.

Mi a lényege annak a pályázati felhívásnak, amelyet a titkárság a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek tudományos kutatási projektjeinek finanszírozására hirdetett meg?

– E pályázat lényege, hogy a nemzeti kisebbségek tudományos tevékenységben vegyenek részt, ezáltal is támogatjuk a kutatási előmenetelüket. Olyan témát kell választaniuk, amely az adott kisebbséghez kapcsolódik. Az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa is jóvá kell hogy hagyja a projektumot. Nem kell véleményeznie, csak a beleegyezését kell adnia. 

Akik tavaly pályáztak, az idén is pályázhatnak. Természetesen azokat a projekttémákat részesítjük előnyben, amelyek még eddig nem lettek vizsgálva. A maximális limit projektként 400 000 dinár.

Az érdekeltek minden pályázati kiírást, szabályzatot és formanyomtatványt megtalálhatnak a felsőoktatási és tudományos titkárság honlapján: http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/category/konkursi/?lang=lat 

Pályázni június 1-jéig, illetve 5-éig lehet.

Szerző: 
Magyar Szó, ria