You are here

Hajnal Jenő: Év végéig sok minden történhet a nemzeti kisebbségek kisebbségi jogérvényesítésének szempontjából

Belgrádban Ana Brnabić kormányfő elnökletével ülésezett a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa. Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az ülés után lapunknak nyilatkozva elégedetten nyugtázta, hogy a Nemzeti Kisebbségek Tanácsának elnöklője továbbra is Ana Brnabić kormányfő, aki korábban államigazgatási és helyi önkormányzati miniszteri minőségében látta el ugyanezt a tisztséget.

Mindez azt jelenti, hogy a szerb kormány ezen a fórumon a folytonosság mellett fontosnak tartja a a nemzeti kisebbségekkel való kapcsolattartás lehető legmagasabb szintre emelését – hangsúlyozta Hajnal Jenő.

– A pillanatnyi helyzet természetesen éppen ilyen hozzáállást követel meg, hiszen a nemzeti kisebbségek kisebbségi jogérvényesítésének szempontjából a legfontosabb dokumentumok kidolgozása, közvitája vagy elfogadása van folyamatban. Az év végéig hátralevő időszakban ezek a folyamatok még inkább felgyorsulnak.

Az emberi jogi és kisebbségi kerettörvény módosításának parlamenti elfogadása várat magára. Két oktatási ágazati törvény, az általános iskolai oktatás és a felsőoktatás vonatkozásában már elfogadásra került.

A középiskolai oktatást szabályozó törvény és egyéb oktatási-nevelési törvények módosítása szintén esedékes.

A kultúrafejlesztési stratégia közvitája lezajlott, a médiastratégia kidolgozása pedig folyamatban van, mint a nemzeti tanácsokról szóló törvénynek a módosítása is. Számunkra sokkal szerencsésebb megoldás lett volna, ha a Szerbiai Képviselőház elsőként a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítását fogadta volna el, hogy a benne foglaltak legyenek irányadóak a többi, az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területét szabályozó ágazati törvények, illetve dokumentumok kidolgozásának folyamatában.

Az ülésen mindemellett szó volt a kisebbségi költségvetési alap első pályázatáról. Az alap eddig nem működött, most írta ki az első pályázatot, még ha csak jelképes összegben is, 1,8 millió dinár értékben a nemzeti kisebbségek nyelvén tájékoztató médiumok számára.

Az ülésen ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben a keretösszeg akár a tízszeresére növekedhet. A nemzeti tanácsok koordinációs testülete már kezdeményezte egy külön kisebbségi alap létrehozását. Ez a szerbiai állami költségvetés egy meghatározott százalékával rendelkezne.

Ennek az alapnak a tervek szerint két eleme lesz: az intézményépítésre szánt összeg és a különböző stratégiai fejlesztésekre szánt keretösszeg. Az intézményépítésre elkülönített összeget szolidáris alapon mindig egy-egy nemzeti tanács kapná meg – taglalta Hajnal Jenő.

Az MNT elnökének elmondása szerint Ana Brnabić arról biztosította a jelenlevőket, hogy hamarosan ismét összeül a testület. A következő két hónap számos olyan feladatot ró a testületre, amely megköveteli a kisebbségi helytállást – emelte ki Hajnal Jenő.

Szerző: 
Magyar Szó, P.E