You are here

Újdonságok a gimnáziumi és a szakközépiskolai oktatásban

Milyen korszerűsítésre számíthatnak a szakközépiskolások és a gimnazisták, s ezek milyen célt szolgálnak? – erről kérdeztük Vicsek Annamária oktatási államtitkárt.

– Az oktatási minisztérium az elmúlt években olyan fejlesztéseket készített elő, amelyek egy részét az idei tanév kezdetén vezették be a középiskolai oktatásban.

 Tizennégy szak megújított tantervvel

– A korszerűsítésre azért volt szükség, hogy e szakok esetében is megvalósulhasson az úgynevezett kimeneti tervezés és módszertani újítás, ami az általános iskolákat is felöleli. Ugyanakkor fontos volt, hogy a duális oktatás bevezetése keretében a munkahelyi gyakorlat is megfelelőképpen kerüljön be a rendszerbe. Erre azért is szükség volt, mert a szakképzés teljes körű reformja előirányozza, hogy 2021-ig minden szak teljes mértékben új tanterv szerint valósuljon meg. Az idén 14 szak indult megújított tanterv szerint, köztük több számítógép-kezeléssel, informatikával kapcsolatos szak, illetve építőipari és közlekedési, de turisztikai és élelmiszeripari szakirány is megtalálható. A jövő tanévtől további megreformált szakok bevezetése várható. A gimnáziumokban újdonságként jelenik meg idén szeptembertől a tehetséges tanulók számára meghirdetett számítástechnika és informatika tagozat, ezt országszerte 42 gimnáziumban vezették be. Ezekben a tagozatokban kiemelkedő digitális kompetenciákkal rendelkező tanulók a többi, általános gimnáziumi tantárgy mellett programozást, számítástechnikát, adatbázisok kezelését, Web-programozási és egyéb IKT tantárgyat tanulnak.

 Gimnáziumi választható tantárgyak

Még egy érdekes újításnak lehetünk szemtanúi a gimnáziumi oktatás terén, nevezetesen a választható tantárgyak is bevezetésre kerültek az idén beiratkozott gimnazisták számára. E választható tantárgyak célja olyan új tudás, ismeretek, kompetenciák kialakítása a tanulóknál, amelyek a kötelező tananyag többi szegmensében nem találhatók meg. Nem utolsósorban a tanítási-tanulási folyamat korszerűsítése, új érdeklődési körök kialakítása is célja ennek az újításnak, és végső soron a tanulóknak a továbbtanuláshoz, a pályaválasztáshoz is adhat ötletet. Az új választható tantárgyak specifikus célja a tanulók érdeklődésének, belső motivációjának, szociális és kutatókészségeinek, kreativitásának, közösségi szerepvállalásának a fejlesztése. Attól függően, hogy beiratkozáskor mely tantárgyak oktatásához voltak meg a feltételek, a gimnáziumok az első osztályosoknak az idén szeptembertől a következő tantárgyak közül négyet kínálhattak fel: Nyelv, média, kultúra; Egyén, csoport és társadalom; Egészség és sport; Oktatás a fenntartható fejlődésért; Alkalmazott tudományok; Művészet és design. A gimnáziumba való beiratkozáskor a diákok kettőt választhattak a felkínált tantárgyak közül.

A középiskolai hálózattal kapcsolatban két fontos történés van. Az egyik a középiskolai intézmények hálózatának ésszerűsítése és optimalizálása, ami a folyamat kritériumait meghatározó kormányrendelet utasítása szerint történik, elsősorban a gazdaságosságot mint elsődleges szempontot figyelembe véve és leginkább a kis tanulólétszámú, ám nagy épületben működő iskolák átköltöztetésére, valamint az egy épületben működő több intézmény összevonására vonatkozik. Ennek a folyamatnak az eredménye a hatékonyabb és gazdaságosabb működés, valamint a minőségi és hatékony oktatás feltételeinek a megteremtése – mondta Vicsek Annamária.

Jóváhagyott kis létszámú osztályok

A vajdasági magyar oktatás vonatkozásában azonban a másik folyamat sokkal fontosabb, nevezetesen az évről évre megismétlődő, a következő tanévre vonatkozó középiskolai szakirányok, majd a beiratkozást követően az esetleges kis létszámú osztályok jóváhagyása. Ebben a folyamatban az a fontos, hogy semmiképp se csökkenjen az anyanyelven folyó tanuláshoz való jog, és hogy továbbra is megmaradjanak mindazok a szakirányok, amelyeket eddig évről évre a tartományi oktatási titkársággal és a Magyar Nemzeti Tanáccsal sikerült kiharcolni a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkáraként az oktatási minisztériumban. Ennek az együttműködésnek a sikere a középiskolai kis létszámú osztályok, mint pl. a csókai, az újvidéki, a futaki, vagy a szabadkai 15-nél kevesebb létszámmal beindult osztályok hivatalos, miniszteri jóváhagyása is.

 

Szerző: 
Magyar Szó, Bozsoki Valéria