You are here

Az újvidéki Európa Kollégium eredményeiről és a tervekről beszélgettünk Snejder-Sára Ildikóval

Szakmailag segítettünk, és a közösségépítés szempontjából sok érdekes programot szerveztünk a fiataloknak az Európa Kollégiumban. A jövőben is a programok gazdagítására, a színvonalas programok szervezésére fogunk nagyon odafigyelni – mondta egyebek között Snejder-Sára Ildikó, az újvidéki Európa Kollégium megbízott igazgatója. Mint megtudtuk tőle, nemrégiben 20 számítógéppel gazdagodott a kollégium és tavaly mintegy 2000 kötettel gazdagodott a könyvtáruk.

Mely eseményeket emelné ki az Európa Kollégium életéből?

– A 2017–2018-as tanévben vagyunk. Kollégiumunk a programjait elsősorban az oktatási-egyetemi tanévhez köti. Az előző, gazdag tanév kezdetén megfogalmaztuk a szakkollégiumi tevékenységünkre vonatkozó programunkat, s azt gondolom, szinte a program minden pontját sikerült megvalósítanunk.

A legnagyobb sikerünknek tartom, hogy beindultak a műhelyek, a szakkollégiumi tevékenységünk pillérei. Ezekbe a másod- és harmadéves egyetemistákat kapcsoljuk be, amikor már stabilizálódott a helyzetük az egyetemi karokon. Amikor pedig már kifelé tekintenek, akkor nem terheljük őket ezekkel a programokkal, amelyeknek a lényege, hogy egyetemi oktatók, egyetemi tanárok mentorálásával szakkollégiumi dolgozatot készítenek, lehetőség szerint a saját szakterületükön.

Első évben tíz műhelyt alakítottunk ki. Már ebben a tanévben megdupláztuk ezeknek a műhelyeknek a számát. Megtaláltuk azokat az egyetemi tanárokat, akik szívesen együttműködnek a kollégium diákjaival, és még inkább a szakterület felé tudtuk alakítani ezeket a programokat.

A közéleti estek során sok közéleti személy látogatta meg kollégiumunkat, akik előadást tartottak nagyon különböző témakörökben. Megpróbáljuk a témaköröket úgy megválogatni, hogy minden lehetséges területet fedjünk: az egészségvédelmet, a jogot, a gazdaságtant, a mezőgazdaság, az irodalom területét… Igyekszünk minél érdekesebb témaköröket kitalálni a diákok számára.

A sikeres szakköreink közül elsősorban a néptáncoktatást emelném ki, a fotós szakkörünket, a kollégium színtársulatát. A klasszikus táncoktatásra is sor került. Minden évben a vizsganyitó bált a táncoktatáson résztvevő kollégisták gyönyörű nyitótánccal nyitják meg, bemutatva a táncoktatáson tanultakat. A népi tánccsoportunk fellépett és képviselte kollégiumunkat a Gyöngyösbokrétán, emellett természetesen a szórakozásra és a hagyományaink ápolására törekszenek a kollégium különböző rendezvényein. A fotós-videós szakkörünk tagjai a kollégiumról készítettek jó fotókat, s ezekből tárlatot rendeztünk a kollégium csarnokában. Kiállításokat szerveztünk a gulág borzalmairól, továbbá a Széchenyi-emlékév alkalmából, illetve kiállításokat látogattunk kollégistáinkkal.

Idegen nyelvi tanfolyamot, angol és német nyelvi és a pályázatírói tanfolyamokat szerveztünk/szervezünk. Ezekkel a végzős kollégistákat célozzuk meg. Még mielőtt távoznak a kollégiumból, az egyetemi diploma mellé szeretnénk még valamit pluszban adni nekik, ami erősíti majd őket a munkaerőpiacon.

A kollégistáknak sok élményben volt részük. Például amikor vendégünk volt Berecz András, magyarországi Kossuth-díjas énekes mesemondó előadóművész a fiával, Berecz István néptáncossal és a Juhász zenekar tagjaival. Szakmailag segítettünk, és a közösségépítés szempontjából sok érdekes programot szerveztünk a fiataloknak az Európa Kollégiumban. A jövőben is a programok gazdagítására, a színvonalas programok szervezésére fogunk nagyon odafigyelni.

Mit terveznek a közeljövőben?

– Folytatni fogjuk eddigi tevékenységeinket. Elsősorban az első szemeszterben megkezdett műhelyeket, amelyek le fognak bonyolódni március 31-éig. Továbbra is megszervezzük a közéleti esteket. Több cégbe látogatunk el, szakmai gyakorlatot tervezünk ebben a szemeszterben, hogy a leendő mérnökök megismerkedjenek a cégek munkájával, tapasztalatokat, kapcsolatokat szerezzenek és gyűjtsenek a helyszínen. Konkrét szakmai gyakorlatokon fognak részt venni, szakmai tapasztalatokat gyűjteni a jogászok közjegyzőnél, ügyvédnél, a közgazdasági szakon tanulók könyvelői cégekben, az orvostanhallgatók a különböző orvosi praxisokban.

Örülünk annak, hogy megérkezett 20 számítógép a számítógépes termünkbe. Hamarosan a diákok használni tudják a tanulásra, és hozzá tudnak majd férni a tudományos-elektronikus folyóiratokhoz, amelyeket a múlt évben beszereztünk. A számítógépekre olyan programok lesznek telepítve, amelyeket mérnöki szempontból tudnak használni. Természetesen az ő véleményüket is kikérjük, hogy melyik programokat érdemes még beszereznünk, amelyeken gyakorolni tudják egyetemi szakmájukat. Ezenkívül a könyvállományunkat több mint kétezer könyvvel gyarapítottuk a múlt évben. Ennek a teremnek a használatára vonatkozó szabályzat is van kialakulóban, illetve tart a könyvek adatbázisba való bevitele. Hiszem, hogy ez rövid időn belül a rendelkezésükre fog állni.

Szerencsére új épületben vagyunk, az épület tatarozására nincsen gondunk. A mi feladatunk, hogy ezt az épületet megtartsuk olyan minőségben és állapotban, mint azt elkaptuk. Ebben az évben a díszteremnek szellőztetési rendszert szeretnénk beszerelni a meglévő fűtő-hűtőrendszer mellett. Fontos feladatnak tartjuk az épület előtti járda kialakítását. Ez ügyben felvettük a kapcsolatot a városi hatóságokkal. Remélem, hogy ez a probléma hamarosan megoldódik, ami a diákok biztonságos közlekedése céljából fontos.

A szép sportpályát használják-e?

– Amikor szebb idő van, a fiatalok, kint vannak a sportpályán. Fontosnak tartjuk a sporttevékenységeket. Tavaly is, az idén is különféle szakcsoportokat alakítottunk, alakítunk ki. Működik a futball-, az asztalitenisz-szakcsoportunk, tavaly volt, az idén is, bízom benne, hogy lesz röplabda-szakcsoportunk is. Ők a szabadkai Magyar Nyelvű Tanítóképző Kar vetélkedőjén aranyserleget szereztek.

A kollégisták év közben és vizsgaidőszakban is a kollégiumban tanulnak. Nekünk az is fontos feladatunk, hogy megteremtsük számukra a megfelelő tanulási feltételeket. A szigorú házirendünk betartásával is azt szeretnénk elérni, hogy megfelelő feltételeik legyenek. Elsősorban a kollégiumban tanulnak. Vannak diákok, akik a szobákban szeretnek tanulni, ahol minden diák részére van íróasztal éjjeli lámpával, de egyesek a külön kialakított tanulószobát részesítik előnyben.

A kollégisták általában a vallási és az állami ünnepekben nagyobb számban hazautaznak, amikor azonban kezdődik a vizsgaidőszak, akkor legtöbbjük visszaköltözik a kollégiumba. Elsősorban itt készülnek a vizsgákra.

Tavaly sikeresek voltak a nyelvi felkészítő tanfolyamok?

– A Magyar Nemzeti Tanács szervezi meg a középiskolások részére az intenzív szerb nyelvi kurzust, illetve azon elsőéves egyetemisták részére, akik abban a tanévben felvételt nyertek. Az egyik tanfolyam a nyár folyamán, júliusban zajlik, ennek eddig az Európa Kollégium volt az egyik helyszíne. A másik, az elsőéves egyetemisták részére szervezettnek szeptemberben szintén az Európa Kollégium volt a helyszíne. Hiszem, hogy ebben az évben is hasonlóan kerül megszervezésre. A kollégiumon belül a nevelőtanárok, illetve a kortársaik segítik őket szerb nyelvből, ami azt jelenti, hogy elsősorban a fiatalabb, első évfolyamon tanuló egyetemistákat a felsőéves egyetemisták karolják fel, akik már bejáródtak a szerb nyelv használatába.

Itt, a kollégiumban, nagy tempóval dolgozunk. Néha úgy érzem, erőnk felett próbáljuk megszervezni a csoportokat, műhelyeket, rendezvényeket. Mivel összefogtunk, és úgy tesszük a dolgunkat, meg is van az eredménye. Öt nevelőtanár és egy pszichológus dolgozik a fiatalokkal. Szeretnénk, ha minél jobban megismernék a pszichológusunkat, és bátran fordulnának hozzá. Ha nincs is más problémájuk, már amiatt is, hogy nagyon sokat kell tanulniuk, meg hogy nem egyszerű az egyetemi élet – ki tudják önteni a szívüket-lelküket, és tovább tudnak lépni, ha úgy érzik, hogy nehéz időszakuk van.

A programokat évfolyamok szerint alakítottuk ki. Minden nevelőtanárnak megvan, hogy melyik évfolyamra kell koncentrálnia, de természetesen mindannyiuknak az egész területet egy picit fedniük kell. A diákok bármely nevelőhöz fordulhatnak segítségért vagy tanácsért.

Az indulástól megalapoztuk és fölállítottuk azt a rendszert, amelyben szeretnénk működni. Közben gyűjtjük a tapasztalatokat. Már közel 32 belső szabályt alakítottunk ki. Fontos, hogy mi magunk is betartsuk, illetve a kollégistákkal is betartassuk az intézményünk megfelelő működését biztosító szabályokat, sikeres egyetemi tanulmányaik érdekében.

Szerző: 
Magyar Szó, Bozsoki Valéria