You are here

Megfigyelői státust kaptak a Néppárt ifjúsági szervezetében a VMSZ fiataljai – Ha többen képviselik a magyar érdekeket, az csakis hasznára válhat a közösségnek, vallják

Svájc, Zürich adott otthont az Európai Néppárt Ifjúsági Fóruma (Youth of the European People’s Party – YEPP) őszi tanácsülésének, melyen jelen volt a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma is. Az Európai Néppárt adja a legnagyobb képviselőcsoportját az Európai Parlamentnek, így kiemelt fontosságú, hogy az ifjúságot érintő kérdésekkel foglalkozó szervezetében jelen legyenek azok, akik beleszólási jogot szeretnének kivívni a jövőben fontos döntések meghozásában.

A VMSZ Ifjúsági Fórumának most sikerült elkönyvelnie egy jelentős sikert a legutóbbi ülésen: az eddigi vendégstátust megfigyelői fokra emelte a szervezet, amely fontos lépcső a teljes jogú tagság elnyeréséhez. A legutóbbi kongresszuson elért siker és az annak kapcsán felmerülő egyéb kérdéseket Fehér Szabolcsnak, a fórum elnökének, illetve Sztantity Szebasztián külügyi megbízottnak tettük fel.

■ Milyen előnyökkel jár a megfigyelői státus a meghívott vendégi státushoz képest a VMSZ Ifjúsági Fóruma számára?

Szebasztián: Már a meghívott vendég és a megfigyelőtag szavak is engednek következtetni rá, hogy lényegi különbség abban van, hogy most már tagjai vagyunk a szervezetnek és minden eseményre meghívást kapunk, amíg eddig a Board (igazgatóbizottság) jóindulatán múlott, hogy meghívnak-e minket egy-egy eseményre vagy sem.

■ Minek köszönhető ez az elismerés?

Szebasztián: Először is természetesen meg kellett felelni bizonyos formális feltételeknek: a legfontosabb, hogy konzervatív, illetve kereszténydemokrata beállítottságú pártnak legyünk az ifjúsági szervezete, és az, hogy ez a párt az előző parlamenti választásokon legalább a szavazatok három százalékát megszerezte vagy más államilag megszabott küszöböt át tudott lépni. Feltétel, hogy előzőleg a tagjelölt szervezet vendégként részt vett három YEPP-eseményen.

A formális feltételek teljesítése mellett, véleményem szerint, a tagságunkat magyar nemzeti és külpolitikai sikerként élhetjük meg. Nincs még egy olyan nemzet képviselve a YEPP-ben, a magyaron kívül, amelynek 4 szervezete lenne valamilyen szintű tag. A Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas, a KDNP ifjúsági szervezete, az IKSZ és az erdélyi RMDSZ ifjúsági szervezete, a MIÉRT már teljes jogú tagok, és ide csatlakozunk most mi is a VMSZ IF-fel. Ez által a magyar ifjúság egy nem mindennapi érdekképviselő és -érvényesítő pozícióban van az Európai Néppárt szervezetén belül. Ki kell emelnünk azt is, hogy ez a tagság az anyaszervezet, a VMSZ politikájának az elismerése is egyúttal. Szerbiában most a VMSZ az egyetlen olyan párt, amely képviselteti magát a helyi közösségektől kezdve egészen a legmagasabb fórumokig, az Európai Parlamentig. Továbbá el kell mondani azt is, hogy nem gyakori az ilyen méretű pártoknál, hogy két kormányalkotó politikai tényezővel tud jó partneri viszonyt kiépíteni és fenntartani. Gondolok itt természetesen a Fidesz és VMSZ stratégiai partnerségére, illetve az SZHP-vel kötött koalíciós megállapodásra.

Szabolcs: A VMSZ-nek köszönhető, hiszen tőlük kaptuk azt a támogatást, mellyel eljuthattunk a különböző helyszínekre. Emellett pedig annak is, hogy aktívan részt vett a delegált tagunk a YEPP eseményein. Arra a kérdésre pedig, hogy kinek köszönhető, a válasz egyértelmű: Szebasztiánnak, hiszen a kapcsolatfelvételtől mostanáig ő képviselte az IF-et.

■ Milyen témák határozták meg a YEPP lezárult gyűlését?

Szebasztián: A mi szempontunkból két határozat volt kiemelten fontos: a Forza Italia Giovani által kezdeményezett „Európai uniós állampolgárság” és a Fidelitas által kezdeményezett „Kisebbségi jogok – az anyanyelv használata az oktatásban” címmel jelzett. Az első esetben az olasz szervezet, melynek az anyaszervezete ellenzékből politizál, szerette volna tagállami szintről uniós szintre emelni az állampolgárságot érintő hatásköröket. A kezdeményezés oka az volt, hogy a jelenlegi olasz kormánypárt minden migránsnak, aki Olaszország területén születik, a ius soli elve alapján olasz – és ezzel együtt – uniós állampolgárságot szeretne adni. A partnerszervezeteink egyetértettek abban, hogy ne támogassák a migránsok uniósállampolgárság-szerzését, azt viszont semmiképp sem tudták támogatni, hogy ebben a kérdéskörben a brüsszeli intézmények döntsenek a nemzetállamok helyett.

A Fidelitas javaslata is véleményellentéthez vezetett még többszöri előzetes egyeztetés után is, hiszen több ukrán párt ifjúsági szervezete is tagja a YEPP-nek. Az ukrán fél azzal érvelt, hogy a rezolúcióban említett törvénytervezet elsősorban az orosz kisebbség ellen irányul és a Baltikumban is hasonló megoldásokat alkalmaznak. Az egységes magyar delegáció érvei között szerepelt, hogy amennyiben megfosztjuk a magyar és más kisebbségi gyermekeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, akkor még kevésbe lesznek képesek versenyképes tudást szerezni a külhoni oktatási rendszerekben. Felmerültek jogi aggályok is, mivel ez a törvény nem egyeztethető össze Ukrajna nemzetközi jogi kötelezettségeivel, illetve sérti a regionális vagy kisebbségi nyelvek Európai Chartáját, továbbá kiemeltük azt is, hogy a kisebbségek meglévő jogai nem szűkíthetők, s hogy az EU-s csatlakozás perspektívája és az ilyen törvénykezés sem áll összhangban egymással.

■ Gyakoriak-e az effajta nézetkülönbségek egy ilyen, számos tagszervezetet tömörítő nagyobb közösségben, mint amilyen a YEPP?

Szebasztián: Már a fentebb említett két rezolúció példáján is látható, hogy bizonyos kérdésekben jelentős véleménykülönbségek is kialakulhatnak. Az eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy a legtöbb ilyen ellentét leegyszerűsítve lényegében két kérdésre szűkíthető le. Az egyik, hogy melyik szervezet milyen hatásköröket látna szívesen uniós, illetve tagállami szinten – világosan látszik ez a probléma a fentebb említett olasz rezolúció példáján. A másik ilyen kérdés pedig az, hogy melyik szervezet hol húzza meg a határt a személyes, privát szféra és aközött a terület között, ahol lehetséges és indokolt a politikai-közösségi beavatkozás. Például egy ilyen kérdés az állami támogatás a gyermekvállalás serkentésére. A skandináv országokból érkező szervezetek hallani sem akarnak arról, hogy az állam bármilyen módon is beavatkozzon, sugallja azt, hogy az állampolgárok hány gyermeket vállaljanak, míg a magyar álláspont az, hogy a magyar gyermekek születése nemzeti érdek, és közösségeinknek nagy hangsúlyt kell erre a kérdésre fektetni.

■ Melyek azok a témák, amelyek kapcsán az IF szeretne eredményeket elérni megfigyelői, majd teljes jogú tagszervezetként? Mi ennek az útja, hogyan lehet kérdéseket felvetni?

Szabolcs: Mi az egyetemes magyar nemzet részének tekintjük magunkat. Úgy gondolom, hogy európai szinten is ekként kell fellépni. Ebből kifolyólag a YEPP-ben is többet tudunk elérni, mert a Kárpát-medencei, szélesebb értelemben vett fellépés segíteni tud a mi dolgaink, problémáink előrébb mozdításában. Például: a mostani tanácsülésen a YEPP elítélte a ukrán oktatási törvényt, ami magyar szempontból fontos.

Szebasztián: Az IF egy szűkebb és egy tágabb réteg érdekeit is hivatott képviselni és érvényesíteni a YEPP-ben. A vajdasági magyar ifjúság érdekeit, illetve a Kárpát-medencei magyar ifjúság érdekeit. A kérdések napirendi pontra helyezésének az a módja, hogy a szervezet benyújt egy rezolúció-tervezetet, amit a YEPP megvitat és elfogad egészében, módosításokkal, vagy teljesen elvet. Ha elfogadják, akkor továbbítják a Néppártba, mint a YEPP hivatalos álláspontját.

■ Mi szükséges ahhoz, hogy a tagságot elnyerjék? Mikorra várható ez?

Szebasztián: A teljes jogú tagság eléréséhez a formális követelmények közül a következőknek kell még megfelelnünk: hat hónapig kell, hogy megfigyelő tagok legyünk, illetve három YEPP-rendezvényen részt kell vennünk megfigyelő tagként a következő kongresszust megelőzően. Amennyiben ezeknek eleget teszünk, akkor a megközelítőleg másfél év múlva tartandó kongresszuson a szavazatok kétharmadának megszerzésével nyerhetünk teljes jogú tagságot.

■ Szerbiai vizekre evezve, melyek most az IF tevékenységének főbb pontjai?

Szabolcs: Közösségben gondolkodó szervezet vagyunk. Ennek megfelelően olyan rendezvényeket tartunk, szervezünk, ahol a fiatalok találkozhatnak egymással. Részt veszünk olyan eseményeken, ahol közösségi mozgás van. Egy működőképes csapat állt össze, ami azt jelenti, hogy egyre minőségibb, színvonalasabb rendezvények várhatóak tőlünk. Az IF fennállásának első évfordulójára kiadtunk egy összegző prospektust, ahol több vajdasági szintű akcióról számoltunk be. Számos helyszínen szerveztünk bulikat, bálokat fiataloknak. Sportrendezvényeink is voltak, amelyek közül az idei 2017 perces foci volt a legkiemelkedőbb. Esteket tartottunk, ahol a fiatalok a közéleti szereplőkkel találkozhattak. Hamarosan első ízben megtartunk egy szónokversenyt is, amely kitűnő fejlődési lehetőséget szavatol a részvevőknek. Emellett vagy ezekkel az eseményekkel párhuzamosan, részt veszünk a VMSZ kampányaiban is.

■ Milyen az együttműködés a párt és annak ifjúsági szervezete között, fontosnak tartja-e a VMSZ a fiatalok bekapcsolását?

Szabolcs: Az „újfiú-szerep”, a kezdő szerepe nem a legkönnyebb. Sehol sem az. Így vannak ezzel a fiatalok is a szervezetben. Ha viszont a pártnak célja a folytonosság biztosítása, márpedig szerintem az, akkor fontos az utánpótlás megteremtése is. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak azért, mert valaki fiatal, már polgármester lehet fél éven belül. Viszont fontos, hogy kiképezze, kinevelje a párt az utánpótlását. Az IF legnagyobb szerepe éppen abban mutatkozik meg, hogy „behozza” azokat a fiatalokat, akik érdeklődnek a közérdekű szerep és a közösséget érintő politizálás iránt.

■ Mi jelentheti a mai vajdasági magyar fiatalok számára a kapaszkodót, az erőt, hogy itthon maradjanak, próbáljanak boldogulni?

Szabolcs: A családi fészekből való kiröppenés nagyon sok problémával jár. Vagyis inkább úgy mondanám, hogy abban az életkorban, amikor önállósodniuk kell(ene) a fiataloknak, sok kihívásnak kell megfelelniük. Ebben az időszakban már jó lenne biztos munkahellyel rendelkezni, házat venni, párt találni. Léteznek azonban a kapaszkodók is. Több helyen is fellelhető házvásárlásra kiírt pályázat. A Prosperitati most nyitva levő pályázata is sok fiatalnak tud segíteni, és ez egyértelmű kapaszkodót jelent. Az, hogy Vajdaságban kevesebb a munkavállaló, azzal jár, hogy a minőségi munkaerő megtartása érdekében a munkaadónak lépéseket kell tennie, meg kell becsülnie a dolgozóit. Erre, ugye, több mód is van. A Prosperitati pályázatai a földműves családoknak nagyon sokat tudtak és tudnak segíteni. A nagy összegű pályázatok gyümölcsének a következő 2-3 évben kell beérnie, ami még több munkahelyet fog eredményezni. A VMSZ IF saját rendezvényeivel azon igyekszik, hogy megelőzze a fiatalok bezárkózását, hogy kapcsolatot építsenek, ismerkedjenek egymással. Hiszem, hogy ez is nagyon fontos.

Szerző: 
Magyar Szó, Virág Árpád