You are here

Elsőtől anyanyelven tanulni

Erdély Lenke tartományi képviselőt, a VMSZ újvidéki városi szervezetének elnök asszonyát az újvidéki általános iskolák magyar tagozatainak helyzetéről kérdeztük.

Az újvidéki általános iskolák magyar tagozataiba hány elsős iratkozott? Mennyivel több vagy kevesebb tanuló lesz, mint tavaly?

– A jelenlegi információink szerint a következő tanévre az Újvidék város területén működő általános iskolákba összesen 34 gyerek iratkozott magyar tannyelvű tagozatra. A Petőfi Sándor Általános Iskolába 15, a József Attila Általános Iskolába 5, а Sonja Marinković Általános Iskolába 7, a tiszakálmánfalvi (budiszavai) Ivo Andrić Általános Iskolába pedig 7 gyerek jár őszre elsőbe. A gyerekek létszáma a város központjában levő Petőfi Sándor Általános Iskolában már néhány éve a legnagyobb, tizenöt vagy annál több. Egyesek minden tanév kezdetén felteszik a kérdést, hogy miért nem iratkozott több gyerek magyar tannyelvű tagozatra? Erre az a válaszom, hogy a magyar anyanyelvűnek bejegyzett, de szerb nyelven tanuló gyerekek nagy többsége nem, illetve nagyon alacsony szinten beszéli a magyar nyelvet, és a szülők nyilván ezért választják számukra a szerb nyelvű oktatást.

Az Újvidék környéki települések általános iskoláiba hány magyar nyelvű elsős iratkozott?

– A szülőknek törvény adta joguk, hogy iskolát válasszanak, és a pirosi szülők már néhány éve azzal a lehetőséggel élnek, hogy elsős gyermekük (a 2016/17-es tanévben egy, a következő tanévben pedig kettő) naponta utazik az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolába. Ezek a szülők akarják, hogy a gyerekeik magyar nyelven tanuljanak és a velük egykorú gyerekekkel szocializálódjanak. Számukra az elmúlt tanévben a Magyar Nemzeti Tanács előteremtette az útiköltséget.

Tiszakálmánfalván más a helyzet. Az elsős gyerekek létszáma a 2011/12-es tanévtől fogva növekedést mutatott egészen a 2015/16-os tanévig, amikor 10 kisgyerek indult magyar első osztályba. Sajnos a 2016/17-es tanévben 6 elsős volt, jövőre pedig 7 lesz.

Miben látja az idei létszámcsökkenés okát?

– A 2010–2013-as időszakban a magyar elsősök létszáma 28 és 33 között mozgott. A 2014/15-ös és az azt követő tanévekben a beiratkozott gyerekek létszáma 37-38. A 2016/17-es tanévben volt egy áttörés, amikor 41 gyerek indult elsőbe. Az idén ez a szám csökkent, tavalyhoz képest eddig 7-tel kevesebben iratkoztak be. Ha száznál több gyerekről beszélhetnénk, ez a csökkenés sokkal kevesebbet jelentene. Ez a létszám sajnos alátámasztja a negatív demográfiai változásokat.

Amióta nincs magyar első osztály a Nikola Tesla iskolában, hová iratkoznak/iratkoztak azok az elsősök, akik magyar tagozaton szeretnének tanulni?

– A napokban ballagott el a Nikola Tesla Általános Iskola utolsó magyar tannyelven tanuló nyolcadik osztálya. Sajnos már hét éve egy gyerek sem iratkozott be ebben az általános iskolában magyar tannyelvű tagozatra. Nem áll módomban figyelemmel kísérni, hogy hova iratkoznak az iskola környékén lakó magyar ajkú gyerekek, és azt sem, hogy hányan vannak, vannak-e egyáltalán. Úgy gondolom, a nemzetileg elkötelezett szülők attól függetlenül, hogy a számukra legközelebb eső iskolában nincs magyar nyelvű oktatás, magyar elsőbe íratták és íratják a gyermeküket, hiszen a városi közlekedéssel könnyen elérhető bármelyik, és a város területén magyarul három általános iskolában tanulhat a gyermekük. Azok a szülők pedig, akiknek nem fontos a nemzeti hovatartozásuk, az anyanyelvük, az egyetemes és a vajdasági magyar kultúrájuk, a kényelmesebb megoldást választják, és a közeli, többségi tannyelvű iskolába járatják gyermeküket.

Hogyan van megszervezve az újvidéki magyar elsősök napközis ellátása?

– Az alsó tagozatok minden osztályára kiterjedő napközi fontos eleme a magyar tannyelvet választó családok támogatásának, ilyen módon ugyanis vegyes házasság esetén is nyugodtan választhatják a magyar oktatást, hiszen a házi feladatok elkészítése teljes mértékben megtörténik az iskolában. Ezért nem gond, ha a szülő a nyelv ismeretének hiányában nem tud a gyermekének ebben segíteni.

Az újvidéki, magyar tannyelven is oktató általános iskolákban elsőtől negyedik osztályig járhatnak a tanulók a magyar napközibe. Mindhárom magyar tannyelvű iskolának két napközije van: az egyiket állami költségvetésből finanszírozzák az oktatási minisztérium jóváhagyásával, de csak az első és második osztályosokra vonatkozik. A másik napközi a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhető, így a magyar tannyelven tanuló 3. és 4. osztályos tanulók is részesülhetnek napközis ellátásban (a szerb nyelven tanuló gyerekek számára csak első és második osztályban biztosított a napközis ellátás). Az iskolák tantermet és felszerelést biztosítanak a gyerekek számára, a Magyar Nemzeti Tanács pedig a napközis tanítók fizetéséről gondoskodik. A gyerekek a napköziben a házi feladatot megfelelő felügyelet mellett készíthetik el, ezenkívül esetleges nyelvi vagy tanulási nehézségeik kiküszöböléséhez is segítséget kapnak.

Ki, hogyan, mivel segítette/segíti a szülőket dönteni abban, hogy magyar tagozatra írassák a gyerekeiket?

– Úgy gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács tanszercsomagjai, az iskolabuszprogram (Maradék–Újvidék), valamint a Pirosról beutazó gyerekek útiköltségének a fedezése, Újvidéken és Tiszakálmánfalván a magyar nyelvű napközik működtetése, valamint a későbbi ösztöndíjak is jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a szülők magyar tannyelvű tagozatra írassák a gyerekeiket. A Magyar Nemzeti Tanács tanszercsomaggal támogatja a szeptemberben magyar tannyelvű első osztályba induló kisdiákokat, ezt közvetlenül a tanév kezdete előtt vagy a tanév első napján kapják meg. Nagyon fontos, hogy a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ (PSMMK) és a környező településeken működő művelődési egyesületek tevékenységei mindinkább gyermekközpontúak. Egyre több gyereket bekapcsoló programok működnek, s köztük sok igen népszerű. Már szinte hagyományossá váltak a budiszavai Sulisztár, az újvidéki PSMMK-ban a Szombati Játszóház, valamint Piroson a jeles napokhoz és ünnepekhez kapcsolódó programok. A központ és az egyesületek működtetése, a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Szervezetének kezdeményezésére és közbenjárására az elmúlt években és az idén is, elsősorban a városi költségvetéséből történik. Ezért lehet egyre több programot szervezni a művelődési központban és a művelődési egyesületekben is.

A magyar óvodai csoportokban dolgozó óvónők minden tanévben a szülői értekezleteken tájékoztatják a szülőket a választható iskolákról, és ők azok, akik első körben belátást nyernek abba, hogy a következő tanév szeptemberétől hány elsős várható a magyar tannyelvű iskoláinkban. Minden év tavaszán komoly kampányt indítanak a magyar iskolák, amikor szombati foglalkozások vagy nyílt napok keretében ismerkedhetnek meg a leendő elsősök a tanító nénikkel, az iskola többi tanárával, és sok esetben az adott iskola adottságaival, különlegességével, ami miatt a szülők az adott iskola mellett dönthetnek.

A hazai támogatók mellett meg kell említenem a Rákóczi Szövetséget, hiszen évente több ízben is nyújt támogatást a szórványban élő magyar gyerekeknek, így az újvidékieknek is. Az idén tanszercsomaggal és egy meséskönyvvel ajándékozta meg azokat az óvódásokat, akik elsőbe indulnak.

Mindezek ellenére senkinek sincs jogában befolyásolni a szülő döntését. A szülőnek kizárólagos joga, egyben kötelessége és felelőssége is, hogy körültekintően tájékozódjon, és a család és a gyermek igényeinek leginkább megfelelő iskola mellett döntsön.

Lesznek-e nyári táborok, foglalkozások az újvidéki óvodások és elsősök számára?

– A támogatott egyesületek nyáron sem szünetelnek. 2010 óta minden nyáron az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban a gyermekek számára nyári tábort szerveznek. Az idén július 3-tól július 7-ig fog tartani, és tudomásom szerint már több mint 110 jelentkező van. A bölcsődések, óvodások és kisiskolások különféle programokban vehetnek részt. Első ízben 2010-ben szerveztek nyári tábort Újvidéken, a Gyermekházban, mintegy 20 leendő elsős számára. Nagy örömmel tölt el, hogy az évek során tömegessé és hagyományossá vált nyári program tavaly már 120 óvodás és iskolás gyermek számára nyújtott felejthetetlen programot.

A gyermekközpontú foglalkozások, táborok, amelyek a VMSZ városi szervezetének a kezdeményezésére az Újvidéki magyar oktatásért projekt keretében valósulnak meg 2009 óta, mindenféleképp hozzájárulnak ahhoz, hogy még nagyobb kedvvel iratkozzanak az újvidéki és az Újvidék környéki gyermekek magyar tannyelvű tagozatra, de ezek a foglalkozások a nemzeti öntudat, az anyanyelv megőrzése és művelése, a közösség építése és megerősítése szempontjából is nagyon fontosak.

Szerző: 
Magyar Szó, Bozsoki Valéria