You are here

A tartomány oktatási intézményeiben holnap összesen 216 ezer diák kezdi meg a tanévet

Hány diáknak csöngetnek be Vajdaságban? Milyen újdonságokra számíthatnak az iskolások, a pedagógusok és a szülők? – kérdeztük Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkárt.

– Összesen mintegy 216 000 tanuló kezdi meg a tanévet, ebből 146 000 általános iskolás és 70 000 középiskolás. Az intézmények felkészülten várják őket. Sajnos adódtak nehézségek is. Oromhegyesen csőtörés történt, és megrongálódott az iskola épülete, de sikerült ideiglenes megoldást találnunk, biztosítani egy átmeneti épületet, és a diákok utaztatását is megoldottuk.

A tanulók számáról végleges adataink szeptember végén lesznek, annyit azonban már most is elmondhatok, hogy Vajdaság általános iskoláinak első osztályaiban megközelítőleg 1450 diák tanul majd magyarul.

A középiskolákban magyar nyelven körülbelül 1500 diák fog tanulni. Az általános iskolában a tanulók összlétszáma 300 diákkal csökkent. A magyarul tanuló diákok az előző tanévben 1480-an voltak, most a számuk 30-cal csökken, várhatóan 1450-en lesznek. Csökken a szerb diákok száma is, míg a többi nemzetiségi diákok esetében stagnálásról beszélhetünk: a szlovák diákok száma 290, a románoké 90, a ruszinoké 40, a horvátoké 30 körül lesz.

A tartomány középiskoláiban tavaly összesen 62 000 diák járt. Ekkor a középiskola első osztályába 15 918 szerb, 1497 magyar, 92 szlovák, 50 horvát, 37 román és 14 ruszin tanult, azaz összesen 17 608 középiskolai elsős volt.

A végzős nyolcadikos diákok száma alapján arra számítunk, hogy a 2017/2018. tanévben a középiskola első osztályába körülbelül 400-zal több tanuló indul majd szeptember elsején. Az 1717 végzős magyar nyolcadikos egy része Magyarországon folytatja tanulmányait, becslésünk szerint 1500 körül lesz majd azoknak a száma, akik itthon tanulnak tovább. Ez megegyezik a tavalyi adatokkal.

A magyar oktatás szempontjából fontos, hogy ahogyan korábban is, az idén is megnyíljanak a kis létszámú osztályok. Az iskolák az Oktatási Titkárságon kérték ezeknek a tagozatoknak a jóváhagyását, az MNT pedig pozitívan véleményezte az iskolák kérvényeit.

Eddig összesen 75 általános iskolai és középiskolai osztályra kaptunk ilyen kérelmet, ebből 46 általános iskola és 10 középiskola. Eddig összesen 56 kis létszámú tagozatot hagytunk jóvá, azonban még meg kell oldani ezeknek a pénzelését. Ez a folyamat szeptember közepéig is eltarthat, de a Titkárság aktívan kiáll a kis létszámú tagozatok megnyitása mellett, hiszen a kombinált, összevont osztályok csak végső megoldásként működnek.

Eddig mit tettek azért, hogy a diákok jó környezetben tanulhassanak?

– Köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten is áttörés történt az elmúlt évekhez viszonyítva, ami az iskolaépületek felújítását illeti. Sok iskolában katasztrofális állapotban van a vizesblokk, a tetőszerkezet, a fűtés, a padlózat, ezért mielőbb meg kell szüntetni ezeket az állapotokat, hogy az oktatáshoz biztosítani tudjuk a szükséges feltételeket.

Felmértük az igényeket és most a tartomány naprakész adatbázist hozott létre, amely alapján meghatároztuk a prioritásokat. Ezek alapján kezdtük el a támogatásokat leosztani, ügyelve arra, hogy a köztársasági és az önkormányzati szinten is a rászoruló intézményekhez juttassák a pénzt. Az idén a köztársasági költségvetésből is jelentős eszközöket különítettek el a tartományi oktatási intézmények felújítására.

Olyan intézmények, amelyekben magyar oktatás is folyik, mintegy 600 millió dinárt kaptak épületfelújításra. Támogatták az adai Cseh Károly, a topolyai Csáki Lajos, a temerini Kókai Imre, a padéi Szervó Mihály általános iskolák, továbbá Zenta községben a gimnáziumot, valamint az egészségügyi és közgazdasági középiskolát.

A tartomány 253 millió dinárral támogat 80 pályázatot, amelyet 76 oktatási intézmény adott be. Ezekbe az épületekbe 28 506 gyermek jár, tehát ebből az adatból is látszik, mekkora jelentősége van. 33 olyan intézményt támogatunk, amelyben magyar oktatás is folyik, összesen 123 millió dinár támogatást kapnak. A 33-ból 19 általános iskola, 8 középiskola, 3 diákotthon és 3 óvoda.

Ezek a topolyai Bambi, a horgosi Napraforgó, a szabadkai Mi örömünk óvoda Mókus munkaegysége, továbbá a pacséri Moša Pijade, a péterrévei Samu Mihály, a bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula, a pálmajori Nikola Tesla, a nagybecskereki Sonja Marinković, a magyarkanizsai J. J. Zmaj, a horgosi Kárász Karolina, a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola, a székelykevei Žarko Zrenjanin, a kúlai Petőfi-brigád, a kishegyesi Ady Endre, a gombosi József Attila, a bezdáni Testvériség-Egység, a szabadkai Majsai úti, a csantavéri Hunyadi János, a palicsi Miroslav Antić, a hajdújárási Petőfi Sándor általános iskola. Ezek és a diákotthonok egyenként 1,5-től 7 millió dinárig terjedő támogatást kaptak felújításra, ajtó- és ablakcserére.

Anyagilag támogattuk a felújítást a szabadkai Zeneiskolában, a topolyai és a magyarkanizsai mezőgazdasági középiskolában, az óbecsei műszaki és közgazdasági középiskolában, a nagybecskereki gimnáziumban, az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Középiskolában, a zombori közgazdasági középiskolában, továbbá a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban és Diákotthonban, továbbá a Dositej Obradović Diákotthonban. Közvetlenül a Tartalékalapból a Tartományi Kormány sürgős esetekben támogatást nyújt, mint történt az említett oromhegyesi iskola esetében.

Szeretnénk elérni, hogy a 2018. évi tartományi költségvetésből már februárban kiírjuk a következő pályázatot új projektek támogatására. A jövő évben az ideinél nagyobb összeget tervezünk felújításra, valamint informatikai- és egyéb felszerelésre.

Iskolaköpenyek és új tantárgyak bevezetése napirenden szerepel…

– Az iskolaköpenyek kérdését közvélemény-kutatás előzte meg. Az iskolák többsége úgy vélekedett, szükség van rá, hogy a szociális különbségek ne legyenek szembetűnőek a diákok között, és az egyforma öltözék pozitívan hat a csapatszellem erősítésére és a diákközösség kohéziójára is. Akik vonakodtak, azok többnyire a költségekre hivatkoztak.

Az iskolák azonban eldönthetik, megoldják-e a köpeny beszerzését, varratását, hiszen erre kaphatnak segítséget a közszférából. Az új tantárgyak az 5. osztályos diákokat érintik, ez része egy komplex reformnak. Kötelezővé válik az informatika ismeretek tantárgy, a testnevelés és egészségügy, továbbá a műszaki ismeretek is bekerülnek az iskolarendszerbe. Az iskolának fel kell kínálnia a diákok számára az aktivitásokat, s ezekből a diák igényeinek megfelelően választ egyet. A műszaki ismeretek esetében érdekes, hogy a tanárok nem igazán műszaki témákkal is megismertetik a diákokat, pl. vállalkozásokkal és a projekttervezéssel. Fontos, hogy a gyerekek hozzáállása ezekben a kérdésekben fejlődjön, alakuljon.

Az informatika ismeretek jellegénél fogva olyan lesz, hogy közvetlenebb, kreatívabb hozzáállást igényel a tanulótól. Az eddigi testnevelésórák kiegészülnek majd egészségügyi és higiéniai ismeretekkel, valamint plusz heti 1,5 órával kötelező lesz a fizikai aktivitás, ami hozzájárul a diákok egészségesebb életviteléhez az iskolában, mert nem elég az eddigi testnevelésre szánt idő. A cél az – ahogyan ez már más országokban működik –, hogy minden iskolanapra jusson valamilyen mozgással kapcsolatos tevékenység.

Mely iskolákban vezetik be az elektronikus naplót?

– Erre aránylag rövid idő alatt 200 szerbiai iskola készült fel, ebből összesen 71 vajdasági, azaz 61 általános iskola és 10 középiskola. Ezek közül kiemelném azokat, ahol magyar oktatás is folyik: a szabadkai I. G. Kovačić, a kúlai Petőfi-brigád, a zombori Testvériség-Egység, a nagykikindai községben a Szent Száva, a Fejős Klára, a Gligorije Popov és a Móra Károly Általános Iskola, az újvidéki Petőfi Sándor és a Sonja Marinković Általános Iskola.

Ősztől Vajdaság egyik olyan középiskolájában sem kezdik használni az e-naplót, ahol magyar nyelven is oktatnak. Ennek az egyik oka az, hogy a középiskolában párhuzamosan kell vezetni fizikailag és elektronikusan a naplót, az általános iskolában pedig csak digitális naplóvezetés lesz.

Mi miatt előnyös az e-napló?

– Az e-napló elsősorban az átláthatóság miatt jelent előnyt. A szülők gyorsabban tájékozódhatnak, mint a klasszikus napló esetében. Gyorsan tudomást tudnak szerezni arról, hogy mi történik az iskolában a gyerek előmenetelével, viselkedésével. A jegyet a szülő csak 48 óra elteltével láthatja (a gyereke szóban beszámolhat a jó és a rossz osztályzatokról is), a hiányzásokat viszont azonnal láthatja a szülő, sőt rövid időn belül bevezetik majd azt is, hogy a gyerek hiányzásáról SMS-ben értesítik a szülőt.

A tiszta elektronikus naplóban a tanár csak a saját tantárgyából láthatja a jegyeket, így azok nem hatnak ki a másik tantárgy jegyeire. Az összes jegyet kizárólag az iskolaigazgató és az osztályfőnök láthatja. A szülőbarát felhasználó applikáció valószínűleg népszerűvé válik, és sokkal jobb együttműködés valósul meg az oktatásban-nevelésben.

A tanár üzeneteket írhat, dicséreteket is megfogalmazhat a szülő felé, s mindez hatékonyabbá teszi és egyszerűsíti a munkáját. Ennek jó gyakorlata van például a szomszédos Magyarországon. Nekünk követni kell a jó gyakorlatot.

Szerző: 
Magyar Szó, Bozsoki Valéria