You are here

Beszélgetés Uzelac Katicával, a Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekkel megbízott segédtitkárával

A Tartományi Foglalkoztatási Tanács jóváhagyását követően a vajdasági kormány is elfogadta a 2017. évi Tartományi Foglalkoztatási Tevékenységi Tervről szóló dokumentumot. Az okmány tartalmazza az idei foglalkoztatáspolitika céljait, és meghatározza azokat a programokat és intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a vajdasági polgárok minél nagyobb arányú munkavállalásához.

A Tartományi Foglalkoztatási Tevékenységi Terv az idén erre a célra 158,5 millió dinárt irányozott elő. Az elmúlt év folyamán Vajdaságban mintegy 8,4 százalékkal csökkent a bejegyzett munkanélküliek száma, amihez jelentősen hozzájárult a Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság és az Oktatási Központ tevékenysége is. A titkárság konkrét lépéseiről és az Oktatási Központ fontos szerepéről Uzelac Katicával, a szóban forgó titkárság munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekkel megbízott segédtitkárával beszélgettünk.

Milyen módon járul hozzá a Gazdasági és Turisztikai Titkárság a munkanélküliség csökkentéséhez Vajdaságban?

− A titkárság pályázatok kiírásával kíván támogatást nyújtani a kezdő vállalkozásoknak, arra ösztönözve a lakosságot, hogy korhatártól függetlenül kezdjenek egyéni vállalkozásba. Ezeknek a lehetőségeknek a kihasználására már időben fel kell készülni, főleg a szórványban. Fontos, hogy a pályázók kellő szakértelemmel rendelkezzenek.

Mekkora összegre számíthatnak a pályázók egyéni vállalkozások létrehozásakor?

− A startupp programok beindítására, azaz a kezdő vállalkozások létrehozására 50,5 millió dinárt szánt a titkárság. A munkanélkülieknek önfoglalkoztatási célokra a tartomány személyenként 182 ezertől 456 ezer dináros támogatást kínál fel. A keret alsó küszöbe az adókkal és különböző járulékokkal terhelt minimálbér értékét jelzi, míg a felső határ két bruttó átlagjövedelem értékének felel meg a szerződésbe foglalt időszak idejére. Az aki megkapja a teljes összeget, köteles a tevékenységét legalább még egy évig a támogatott időszak után is fenntartani.

Milyen kritériumoknak kell megfelelnie a pályázónak?

– A kritériumokat feltüntetjük a közzétett pályázatokban. Újdonságnak számít, hogy azok a személyek, akiknek az üzleti tervük kiválónak és fenntarthatónak bizonyul, ezt követően állásinterjún is részt vesznek majd. Amikor sor kerül az eszközök elosztására, azok a munkanélküliek lesznek előnyben, akik elvégezték a képzést a tartomány által létrehozott intézményekben.

A foglalkoztatás növelése érdekében a Központnak fontos szerepe van a munkanélküliek átképzésében, hogy megfeleljenek a munkaerőpiac igényeinek. Az álláskeresők motivációját elsődlegesen az növelheti, azaz az elhelyezkedési esélyük leginkább akkor növekedhet, ha piacképes szakmát szereznek.

Ebben van szerepe az újvidéki Oktatási Központnak. Konkrétan milyen segítséget nyújt az Oktatási Központ a munkanélkülieknek?

− Tekintettel az új munkahelyi beosztások és formák megjelenésére, a munkaadók egyre inkább képzett munkaerőt és magas hozzáértést igényelnek. Ezek a feltételek mellett különösen a huzamosabb ideje munkanélküliek esetében, akiknek a tudása elévül és már nem megfelelő. Ebből kifolyólag az Oktatási Központban történő képzéseken és oktatásokon lehetővé teszik a munkanélküli személyek számára a korszerű tudás és oktatás megszerzését, amit megfelelő hitelesített bizonylatokkal igazolnak.

A Központ a képzéseket az aktuális gazdasági szükségletekhez igazítja, mintegy 40 típusú képzést folytat és évente több mint 2000 személyt képez ki. Hogyan léphetnek kapcsolatba az érdeklődők az Oktatási Központtal?

– Az Oktatási Központ szolgáltatását az érdeklődő személy a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat révén veheti igénybe úgy, hogy szerepel a nyilvántartásban és nyilatkozatot tesz tanácsadójának a kívánt képzésről.

Az álláskereső és a központ között a tanácsadó közvetít. A pályázati felhívások az elkövetkező két hónap folyamán jelennek meg a Magyar Szó és a Dnevnik napilapban, valamint a Gazdasági és Turisztikai Titkárság és a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat honlapján.

Szerző: 
Magyar Szó, Fehér Ildikó