You are here

Erős nemzeti képviselet kell

Németh Zsolt: Az eredményes kisebbségi politizálás feltétele az egység

2012 a választások éve a Kárpát-medencében, ami komoly erőpróba a magyarság számára. Az anyaország kormánya támogatja a magyar pártok törekvéseit, hogy erős nemzeti képviselethez jussanak minden szinten, tömbben és szórványban egyaránt. Németh Zsolttal, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkárával a szerbiai választásokról beszélgettünk.

– Szeretnénk, ha itt is és mindenütt a Kárpát-medencében jól szerepelnének a magyarok. Erre jó esélyt látunk, mert kiválóak az eredmények. Az a munka, amit az elmúlt időszakban a VMSZ, illetőleg a vajdasági magyarság elvégzett, egészen egyedülálló. Úgy gondolom, hogy önmagáért beszél az a siker, amit a vagyon-visszaszármaztatás, illetőleg a kárpótlási törvény kapcsán a VMSZ elért. Bebizonyították, hogy egy önálló, nemzeti alapon szerveződő politikai erő sikeres tud lenni.

Hallottuk öntől, hogy csak a nemzeti alapon történő politizálás javíthat az itteni (és általában a határon túli) magyarság helyzetén. Viszont vannak magyarok, akik úgy gondolják, hogy szerb pártokban is tudnak tenni a magyarságért.

– Örülünk neki, hogyha a szerb pártokban tesznek a magyarságért, és mi nem akarjuk kétségbe vonni az ő jó szándékukat. De a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényeket a szerb pártokban levő magyaroknak, pártfegyelem miatt meg kellett szavazniuk, amivel kimondták a kollektív bűnösséget saját népükre. A VMSZ volt az egyetlen párt, amely ezzel szembeszegült, megnyerte Magyarországnak ehhez a támogatását, s végül Szerbia megváltoztatta az álláspontját. Ez azt bizonyítja, hogy igenis a magyar politikai szervezetek képesek arra, hogy a magyar érdeket érvényesítsék, míg a szerb pártokban működő magyar képviselők nem voltak képesek arra, hogy a magyar nemzeti érdekért hatékonyan lépjenek föl.

Látogatásával a VMSZ támogatását igyekszik erősíteni, viszont több magyar párt is tevékenykedik Vajdaságban.

– A VMSZ az a politikai erő, amely eséllyel tud a vajdasági magyarság legerősebb képviselőjévé válni, és mi azon vagyunk, hogy minél erősebb magyar képviselet legyen, a hatalom minden szintjén: az önkormányzat, a tartomány, a köztársaság szintjén. Úgy gondoljuk, hogy vitathatatlan, hogy a magyar pártok között ma a VMSZ-nek van a legjobb esélye arra, hogy a szerb politikában egy erős magyar képviseletet valósítson meg.

Azzal, hogy az MKP ismét nem jutott be a parlamentbe, mondhatjuk, hogy a Felvidéken ismét vereséget szenvedett a nemzeti alapú politizálás. Ez nem arra utal, hogy esetleg az úgynevezett vegyes pártokkal is kellene próbálkozni?

– A felvidéki magyarság csatát vesztett, háborút nem. Önkormányzati színtéren továbbra is a legerősebb képviselettel az MKP rendelkezik. Nekik van európai parlamenti képviselőjük. Az a helyzet pedig, hogy most nem tudtak visszakerülni a parlamentbe, úgy gondolom, hogy nem a magyar nemzeti alapon való politizálást kérdőjelezi meg, hanem, hogy nem volt megfelelő kampányuk, hiszen néhány százalékkal estek ki. Ha jobban mozgósítottak volna, akkor bejuthattak volna a parlamentbe. De ezzel együtt kívánjuk azt, hogy a Most-Híd föl tudjon lépni a magyar nemzeti érdekek érvényesítése érdekében.

Erdélyben igencsak bizonytalan a magyar összefogás, a Felvidéken láthattuk ennek a következményét, Kárpátalján szintén nem jó a KMKSZ és az UMDSZ viszonya, nálunk majdnem fél tucat magyar párt tevékenykedik. Lát-e esélyt arra, hogy valaha is „kiegyeznek” egymással, és mit tehet ezért a magyar kormány?

– Azt gondolom, hogy a demokráciával vele jár, hogy sok politikai erő van. Ugyanakkor, aki kisebbségben él és kisebbségben politizál, annak tudnia kell, hogy az eredményes kisebbségi politizálás feltétele az egység. Az a kérdés, hogy mennyire tud megfelelő széles bázist maga mögött egy politikai párt. Az egységre törekedni kell. Voltak nagyon pozitív élményeink e tekintetben, hiszen a három magyar párt Felvidéken egy időben egyesülni tudott. Most a Délvidéken is úgy látom, hogy egy nagyon komoly egység alakult ki a VMSZ mögött, annak ellenére, hogy formálisan fél tucat magyar párt van. A kérdés mindig az, hogy az egységet milyen mértékben tudja egy közösség megvalósítani. De erre mindenféleképpen törekedni kell és mi a magunk részéről, a magyar kormány, azért lépünk föl, hogy elejét vegyük a magyar politikai erő szétforgácsolódásának, hogy minél inkább koncentráltan tudjon a magyar politikai erő a szomszédos országokban a politika minden szintjén megjelenni.

Magyar Szó

Szerző: