You are here

Elvszerűség és hitelesség

A Köztársasági Képviselőház február 27-én megválasztotta a Legfelsőbb Bírói Tanács fellebbviteli bíróságok által jelölt tagját. A szavazónapra azután került sor, hogy háromhetes huzavona után a Szerb Megújhódási Mozgalom képviselői visszatértek a képviselőházba. Döntésüket azzal indokolták, hogy biztosítani kívánják a parlamenti többséget az EU által követelt reformtörvények megszavazásához. Az SPO álláspontjának megváltoztatásához elvezető eseménysor, kísértetiesen hasonlított ahhoz, amit a Vajdasági Magyar Szövetség 2009. utolsó heteiben élt át.

A VMSZ képviselői 2009. december 29-én az országos büdzsé ellen szavaztak. Nem támogattuk a 2010. évi köztársasági költségvetést, mivel nem tartotta tiszteletben a Vajdaság pénzelésére vonatkozó 7%-a alkotmányos garanciát. Megkíséreltük a törvényjavaslatot módosítási indítvány útján összhangba hozni az Alkotmánnyal, de nem jártunk sikerrel. A megállapodási készség helyett számos figyelmeztetéssel és fenyegetéssel szembesültünk. A soha nem látott nyomásgyakorlás ellenére, kitartottunk álláspontjaink mellett. Bebizonyítottuk, hogy számunkra az alkotmányosság tiszteletben tartása, a jogállam működése és a vajdasági emberek érdekeinek képviselete a legfontosabb értékeket jelentik.


A szavazást követően elindult a Vajdsági Magyar Szövetség elleni büntetőhadjárat. Zentán, a VMSZ színeiben megválasztott polgármester leváltása után új koalíció alakult. A Demokrata Párt a Magyar Polgári Szövetséggel lépett koalícióra, azzal a párttal, amelynek elnöke néhány hónappal ezt megelőzően még arról beszélt, hogy Szerbiában magyarellenes rasszizmus van. Szabadkán is új partnert találtak a demokraták, a Szerbiai Demokrata Pártot. Azzal a politikai szervezettel hoztak létre új képviselő-testületi többséget, amely az európai integráció elleni küzdelem zászlóhordozója. Az EU-csatlakozás pedig köztudottan a Demokrata Párt legfontosabb politikai prioritása.

Mi elvszerűek maradtunk, megbüntettek bennünket, de megőriztük a hitelességünket.

A Szerb Megújhódási Mozgalom a Legfelsőbb Bírói Tanács tagjának megválasztásáról szóló parlamenti vitát követően elutasította hogy részt vegyen a képviselőház határozatképességének biztosításában. Döntésüket az motiválta, hogy megfosztották őket azon joguktól, hogy visszahívják a kormányból a javaslatukra megválasztott egyik minisztert és államtitkárt. A SPO a szerbiai politikai színtéren ritka elvszerűségről tett ezzel tanúbizonyságot. Ezt követően napról napra egyre nagyobb nyomás nehezedett rájuk. Hogy mi zajlott a színfalak mögött, azt csak feltételezhetjük. Abból ami kiszivárgott arra következtethetünk, hogy a megregulázás teljes arzenálját bevetették ellenük. Február 27-én visszatértek a parlamentbe és sor került a szavazásra. És láss csodát, a nyomásgyakorlási gépezet egy csapásra leállt. A Szerb Megújhódási Mozgalom elvszerűségén és hitelességén súlyos csorba esett.

A Legfelsőbb Bírói Tanács tagjának megválasztásával megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy folytatódjon a bírák és ügyészek újraválasztásáról szóló döntések felülvizsgálata. Időközben az Európai Bizottság világosan a kormányzat tudomására hozta, hogy mindazon, már felülvizsgált döntéseket, amelyeket a LBT abban az időszakban hozott meg, amikor az egyik tagjának letartóztatása és egy másik tagjának lemondása miatt határozatképtelen volt, újra felül kell vizsgálni. A Bizottság pedig nem fog szemet hunyni, mivel a tagállamok előtti hitelessége forog kockán.