You are here

Élhetnek a törvényes jogukkal a pedagógusok

A Magyar Nemzeti Tanács két éve dolgozik azon a többéves problémán, amely számos magyar ajkú pedagógus számára fejfájást okozott. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ugyanis nem tette lehetővé a pedagógusok anyanyelven történő tesztelését a kötelező alkalmassági vizsga során, hátrányos helyzetbe sodorva ezzel a szerb nyelvet nem anyanyelvi szinten ismerő pedagógusokat. Beszélgetésünk során elsőként az ez ügyben elért legfrissebb előrelépésről kérdeztük Joó Horti Líviát, az MNT közoktatási kérdésekkel megbízott tanácsosát.

Miért fontos az MNT által kieszközölt magyar nyelvű pszichofizikai felmérés bevezetése?

A pedagógusnak törvényes joga, hogy azt a kötelezettségét, amelynek során egy pszichofizikai alkalmassági teszten kell átesnie, a lehető legjobb módon, a saját anyanyelvén végezhesse el. Ennek a törvényes kötelezettségnek 2009 óta kell eleget tenniük a pedagógusoknak. Egy ilyen teszt esetében nyilvánvalóan mindenkinek fontos, hogy a lehető legjobb képességei szerint teljesítsen, s ha nem az anyanyelvén tesztelik, amelyen egyébként tanít is, az gátolja a tőle telhető legjobb teljesítmény elérésében. Az oktatási dolgozók közül nagyon sokan vannak olyanok, akik végig az anyanyelvükön, magyarul végezték tanulmányaikat, tehát annak a szerb szociokulturális, nyelvi háttértudásnak, amit egy ilyen teszt igényel, nincsenek a birtokában. Folyamatosan olyan visszajelzések érkeztek a pedagógusoktól, hogy megalázottnak érezték magukat a felmérések során, és leértékelték őket, amiért nem tudtak jól teljesíteni ezeken a teszteken.

Beretka Katinka, az MNT nyelvhasználattal megbízott tanácsosa 2010-ben kezdeményezte ennek a folyamatnak a felgöngyölítését. Az első szerv, amely hajlandó volt velünk együttműködni, a Szerbiai Pszichológiai Társaság volt. Felajánlották, hogy összeállítanak egy tesztcsomagot, és ennek használatára általunk javasolt pszichológusokat képeznek ki, akik a megfelelő munkaközvetítő hivatalokban elvégezhetik ezeket a vizsgálatokat. A nehézség abból adódott, hogy számos hivatal jóváhagyására volt szükség, és mire a különféle titkárságok, minisztériumok köztársasági és tartományi szinten is beleegyezésüket adták, hogy ez a folyamat most beindulhasson, másfél év telt el. Most érkeztünk el a történet végéhez, amikor a Szerbia Pszichológiai Társaság részéről tizennégy pszichológus megkapta a szakmai továbbképzésről szóló bizonyítványát azoknak a tesztcsomagoknak a használatára, amelyek a magyar nyelvű pszichofizikai alkalmassági vizsgára alkalmasak az MNT további szervezésében. Várhatóan már a hónap folyamán beindulhat ez a gyakorlat.

Tavaly az MNT beiskolázási kampányának köszönhetően 40-50-nel több elsős iratkozott magyar nyelvű tagozatra. Az idén mi a helyzet?

A kampány oroszlánrésze lezajlott, hiszen az általános iskolákba május 31-éig van a hivatalos iratkozás, de ez nem azt jelenti, hogy szeptember 1-jével bezárólag már nem fogadják a beiratkozókat az iskolák. Egy-egy család meggyőzése néhány helyszínen még mindig folyamatban van, de a kisebb közösségek már tudják, hogy akire számítottak, az beiratkozott, és lezártnak tekintik az iratkozást. A nagyobb városokban még számítanak egy-egy beiratkozóra az iskolák, ebből kb. egy tízes nagyságrendű változás adódhat. Számunkra nem lényegtelen, hogy egy-egy helyszínen egy vagy két gyerekkel több van-e a magyar nyelvű tagozaton, hiszen akár egy önálló tagozat beindítása is múlhat ezen. Ígéretek vannak, de egyelőre azt várjuk, hogy azok a szülők, akik eddig gondolkodtak vagy fenntartásaik voltak a magyar nyelvű iskoláztatással kapcsolatban, beírassák vagy a szerb tagozatról átírassák a gyereküket. Ettől függ például, hogy Hertelendyfalván tudunk-e javaslatot tenni a magyar tagozat elindítására. A többi helyszínen erre vélhetőleg megvan a legalább 5-ös létszám. De bármennyire is szomorú, be kell látnunk, hogy a magyar diákok száma a nagyon intenzív beiskolázási kampány ellenére is folyamatosan csökken, hiszen a demográfiai mutatók mást diktálnak. Ez elsősorban a tömbben fog gondot okozni, azokban az iskolákban, amelyekben korábban akár 2-3 tagozatot is tudtak indítani.

Idén vezette be a Vackor óvodába indul, én is... elnevezésű programját az MNT, melynek keretében az iskoláskor előtti intézménybe járó gyermekes családok kaphatnak egyszeri támogatást. Milyen feltételekkel, és hogyan igényelhetik a szülők a támogatást?

Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a támogatást nem feltétlenül kötjük az intézményes oktatási formához. Egyedül azt kérjük, hogy a pályázat által megjelölt időszakban született gyerekek pályázzanak, illetve hogy legalább az egyik szülő magyar legyen. Azért tartjuk fontosnak, hogy minél korábbi időszakban szólítsuk meg a szülőket, mert a beiskolázási kampány során folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy az iskolai előkészítőbe járó gyermekek szüleit már késő meggyőzni az iskoláztatás nyelvéről. Ez az elhatározásuk már egy sokkal korábbi időszakban megszületik. Minél korábban elkezdjük a magyar nyelv előnyeinek az ismertetését a szülők körében, annál jobb eredményt érhetünk el. Fontos, hogy ez a kommunikáció elindulhasson és kétoldalú legyen. Ezért is kérjük a szülőket, hogy e-mai formájában jelentkezzenek az MNT honlapján, mert így fel tudjuk venni velük a kapcsolatot, és időnként tájékoztatni tudjuk őket azokról a lehetőségekről, támogatásokról, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermek a legjobb teljesítményét érje el, és ehhez nem elhanyagolható háttér az iskoláztatás nyelve.

A kisérettségizők június 26-án és 27-én nyilatkoznak arról, hogy melyik középiskolában szeretnének továbbtanulni. Mit üzen azoknak, akik e fontos döntés előtt állnak?

Mindenképpen azt szeretném, ha továbbtanulnának. Az előző években meglehetősen sok magyar diák beérte az általános iskolai végzettséggel. Nagyon fontos lenne, hogy belássák: tovább kellene tanulniuk. Hogy ne legyenek elégedettek az alapfokú végzettséggel, és hogy a perspektívájukat a továbbtanulásban lássák. Ezenkívül úgy gondolom, hogy a XXI. század kihívásainak is akkor tud jobban megfelelni az ember, ha igényesebb, hosszabban tartó tanulási formát választ, és ennek előfeltételei a négyéves középiskolák vagy a gimnáziumok. Az MNT tavaly óta a továbbtanulást is nagyon intenzíven támogatja, ezért azt gondolom, hogy aki csak el tudja magáról képzelni, hogy felsőoktatási intézménybe járhat, az anyagi háttér hiánya miatt ne válasszon a képességeinek nem megfelelő iskolát, hiszen olyan anyagi támogatást tudunk majd nekik nyújtani, ami egy szorgalmas, magát kiteljesíteni akaró diák esetében elég ahhoz, hogy befejezhesse az egyetemi tanulmányait.

Hét Nap

Szerző: