You are here

Elég a szemfényvesztésből!

Dušan Petrović mezőgazdasági miniszter egy éve felel az ország mezőgazdasági politikájáért. Vegyes érzelmekkel fogadták őt az emberek. Kormány átalakításra került sor, és sokan úgy remélték, ő majd valami újat hozhat az országnak. Jobban figyel majd a Demokrata Párt a termelőkre, s több pénzt fog beleölni az ágazatba, amelyből az ország komoly bevételre számíthat minden évben. Csalódnunk kellett, mert például még a mai nap sem tudjuk, mennyi támogatás jut majd idén a mezőgazdasági termelőknek. „Talán változik a rendszer? Lesznek esetleg új feltételek? Milyen papírokat kell majd begyűjteniük a földműveseknek?” – csupa megválaszolatlan kérdés.


De hogyan is kezdődött?! 

Megválasztása után a miniszter elköltözött a Minisztérium épületéből, s a Kormány irodájában rendezkedett be. Megtiltották a búza kivitelét, elmaradtak a támogatások elosztásáról, módjáról szóló rendeletek. Május végén derült ki, hogy megváltozik a  támogatási rendszer, s nem jár a termelőknek, csupán 30 hektárig támogatás. Jött a termelők széleskörű tüntetése, majd a megegyezés, melyben a Vajdasági Magyar Szövetség oroszlánszerepet vállalt. Már tudjuk, mindez eredményes volt, hisz a termelők a 2011-es évre januárban megkapták a terület-alapú támogatást 100 hektárig. Ebben nem kis szerepe volt természetesen Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. Komoly eredmény ez a VMSZ számára, azonban mégsem lehetünk mindennel elégedettek. Hisz jelenleg ismét a bizonytalanság az úr, ahogyan az volt 2011 elején, s mint tudjuk, akkor ez nem vezetett jóra. A tüntetések alatt a mezőgazdasági miniszter ígéretett tett arra is, hogy már az ősz folyamán lehet majd tudni, mi vár a termelőkre 2012-ben. Már február végén járunk és semmit sem tudni, mi várható majd. Az ígéretből ismét nem lett semmi. A költségvetést megszavaztuk, és biztosan állíthatom, a pénzek be vannak tervezve erre az évre. Pontosan annyi, mint tavaly – ami azt jelenti, hogy a terület-alapú támogatások 100 hektárig járhatnának a termelőknek. Mégpedig 14.000 dinár hektáronként. Mi ebben érdekeltek vagyunk, hisz a 2012-es termelési év, már szeptemberben elkezdődött. De a rendeleteknek se híre, se hamva. Január vége volt az utolsó határidő, Petrović azt ígérte akkorra mindenki tudni fog mindent. De semmi. Találgatások vannak, különböző hírek reppentek fel, hisz most jönnek a választások, s „titkos“ információkat ilyenkor szabad elhinteni. Ismét nyerni kell és ilyenkor ígéretekből nem lehet hiány.

Azt mesélik, nem kell majd nyugdíj-alapot fizetni, hogy olcsóbb lesz az üzemanyag, s a műtrágya is a termelők számára. Valahogy így kezdődött ez 2008-ban is... Mindenki kapott egy kevéske juttatást, szavazás előtt egy héttel.

Választások lesznek, s mindenki kapni fog valami kis segítséget, tanácsot a szavazás előtt, de hogy mi lesz a szavazónap után, sajnos ezt nem lehet tudni.

2008-ban, mint tudjuk, semmi jó nem történt. Európába igyekszünk, s ha valóban oda is tartunk, egy szabályt meg kell értetnünk a belgrádi politikummal. Jöhet bármilyen miniszter, a politikai csapásnyomoknak bizonyos területeken nem szabad változniuk. Ilyen a mezőgazdaság területe is, ez egy olyan stratégiai ágazat, melynek gerincét Vajdaság képezi, jó földdel, szorgos kezekkel és szeretettel. Ha az ország vezetése nem érzi ezt, nem jön erre rá, nem figyel fel erre, ha nem hallgat meg minket, akkor igen sötét jövő áll előttünk. Mi a VMSZ-en belül mindezen szeretnénk változtatni! Folyamatosan felhívjuk erre Belgrád figyelmét, nekünk van jövőképünk, vannak terveink, álmaink, melyekben a mezőgazdaság méltó szerepet tölt be. De ahhoz, hogy változtatni tudjunk, ahhoz, hogy nagyobb súlyunk legyen, sok szavazatra és még több rátermett képviselőre van szükségünk.

Szeretném, ha a termelők visszatekintenének az elmúlt időszakra, s emlékeznének, kik voltak mellettük, kik beszéltek gondjainkról, problémáikról az elmúlt időszakban. Mert nem csak akkor kell a termelőt képviselni, amikor választás van, hanem folyamatosan kell dolgozni azon, hogy segítse őt a politikus, ha már erre bizalmat, mandátumot kapott.

Választások lesznek! Nem ígéretekre, hanem tettekre van szükség!

Elég a szemfényvesztésből!