You are here

Egyház és politika

A farsangi időszak befejeztével, a böjt megkezdésével, azaz az egyik legnagyobb egyházi ünnepre, a húsvétra való készülődésben, ugyanakkor a legfontosabb megmérettetés, a választások közeledtével, úgy döntöttem, megpróbálok párhuzamot vonni az egyház és a politika között.

Az egyházi és a világi vezetőknek valóban sok közös vonásuk van: az adott közösséget képviselik, építik, egy jobb világért munkálkodnak. Alapfeladatuk valójában ugyanaz. Közös céljuk közösségük életminőségének javitása, a környezetük jobbátétele. A pap vagy lelkész és a politikus munkája során használt eszközök is sokban hasonlóak: ahogyan a pap igét hirdet, a politikus a párt programját ismerteti, az egyházi személyek túlvilági jutalmat igérnek az evilági élet után, a politikusok jobb, szebb jövőt még itt és most.


Jómagam járok templomba, édesanyám református, édesapám katolikus, így a nagymamáimra emlékezve, akiktől imátkozni tanultam, minden este elimátkozom úgy az egyik, mint a másik vallás esti imáját és igyekszem a keresztény értékrend szerint élni. Templomba azért járok, hogy ott átérezzem a lelki nyugalmat, amelyet az Isten háza nyújt, énekeljek, imátkozzak -- ha úgy tetszik, közelebb kerüljek Jézushoz.

A jelenlegi hatalmi koalíciót képező politikai pártok legnagyobbikának tisztségviselői már karácsonykor megkezdték izléstelen kampányolásukat. Ugyanis az éjféli misét tavaly Óbecséről közvetítette a Vajdasági Televizió. Reagálást sem méltányol az a kijelentés, amit másnap hallhattunk, miszerint túl kicsinek bizonyult a templom, mert mindenki egy bizonyos ott jelenlevő politikus közelében szeretett volna lenni. Pedig ez biztosan nem igaz. A keresztény magyar ember azért jár az éjféli misére, hogy megünnepelje Jézus születését.

A politikának egyértelműen az egyházi tanítás és az erkölcsi értékek mentén kell haladni, hiszen a keresztény értékeknek semmiképpen sem szabad elsikkadniuk a politikai döntéshozatal folyamatában.

A Vajdasági Magyar Szövetség követelni fogja az új kormánytól a történelmi egyházak vagyonvisszaszolgáltatási folyamatának mihamarabbi befejezését, valamint sürgetni fogja az egyházak és egyházi személyek státuszával kapcsolatos rendezetlen kérdések megoldását.

Ma már fél évtizede annak, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség felvételt nyert az Európai Néppárt nagycsaládjába, ami annak bizonyitéka, hogy európai barátaink is kereszténydemokrata értékeket képviselő pártként ismernek el bennünket. Pártunk együttműködése a történelmi egyházaink vezetőivel az elmúlt időszakban igen intenzív volt, hiszen csak együttesen tudjuk igazán jól szolgálni a polgárok érdekeit.

A húsvét a feltámadás ünnepe. A vajdasági magyar közösség, úgy tűnik, a Magyar Választói Névjegyzék sikeres összeállítása és az új Magyar Nemzeti Tanács megválasztása óta feltámadt korábbi letargiájából.

Örülök annak, hogy az elmúlt időszakban közvetlen úton is komunikálhattunk a választópolgárokkal, és ezt kivánjuk rendszeresen folytatni a jövőben is. Azzal, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a választásokon, nekünk, vajdasági magyaroknak és másoknak megadatik a lehetőség, hogy egy olyan pártra szavazzunk, amely a vajdasági érdekeket, a mezőgazdasági termelők igényeit, a kisebbségi lét problémáit és a helyi szintű fejlesztési kérdéseket egyidejűleg képviseli, egyiket sem tolva a háttérbe.

A vajdasági magyarság felelős vezetői a polgárok támogatásának köszönhetően az előttünk álló választásokon hatékonyan biztosíthatják a magyar közösség egyenrangúságát más nemzetiségű polgártársainkkal és hosszútávú megmaradásunkat ezeréves szülőföldünkön.