You are here

A 2014-es évben – különböző pályázatai keretében – közel 1 milliárd dinárnyi támogatást osztott ki a Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság. Ennek közel felét foglalkoztatási projektekre fordítottuk. Támogattuk az új munkahelyek megnyitását, a munkanélküliek vállalkozási projektjeit, a közmunkát.

A tavalyi évben jelentettük meg először a mikro- és kisvállalkozások eszköz- és gépvásárlását támogató pályázatunkat, amely igen népszerűnek bizonyult, hiszen közel 500 pályázat érkezett be. Új és népszerű pályázatunk a fiatal párok falusi házvásárlását támogató kiírás, amelyre a szigorú feltételek mellett is 351 beadványt kaptunk, s dolgoztunk fel.

Az újdonságok mellett a régi, jól bevált támogatásaink is elérhetőek voltak a tavalyi évben is: turisztikai, közlekedésbiztonsági és telekommunikációs fejlesztések, nemi egyenjogúsági projektek, vásárokon való egyéni vagy közös megjelenések támogatása, stb. Pályázhattak civil szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások is.

A vajdasági magyar közösség bizalmából, VMSZ-es tartományi gazdasági titkárhelyettesként kiemelt feladatomnak tartom, hogy a közösség szervezetei, intézményei és vállalkozási is legalább arányosan részt vegyenek és részesüljenek ezekből a lehetőségekből is.

S nincs is ebben semmi ördögtől való. Sőt, teljesen természetes, hogy szerbiai adófizetőkként éljünk az ország, a tartomány által kínált lehetőségekkel. Ehhez különösen fontos a naprakész és széleskörű tájékoztatás, informálás. Kiemelten fontos, hogy az információ időben eljusson a jövőbeni, reménybeli felhasználókhoz. Ezért nagyon jelentős tény, hogy immár harmadik éve egyetlen napilapunk, a Magyar Szó hasábjain megjelenik a titkárság minden pályázata, magyar nyelven.

Ebben a törekvésben nagy segítség a Pannon RTV pályázati kiírásokról szóló tájékoztatása is. Így tudunk gyorsan, s egyszerre sok helyre eljutni. Természetesen ez még nem elegendő a boldogsághoz, hiszen ahhoz, hogy valaki támogatást kapjon, pályázni kell, jó projektekkel kell pályázni. Nagy örömömre szolgál, hogy a vajdasági magyar közösség intézményei, önkormányzatai, szervezetei és vállalkozói nem ülnek karba tett kézzel, s jó ötleteik, elképzeléseik vannak. A közösség súlyának megfelelően részt veszünk minden fent említett pályázaton.

Külön öröm számomra, hogy a tavalyi évben Vajdaságba érkező, mintegy 240 millió eurónyi külföldi befektetés között felfedezhetünk egy Zentán megvalósuló autóipari beruházást is. A befektetési projekt a beruházó szándékai szerint – megvalósításának végére – egy 5-7 millió euró összértékű, akár 1300 munkahelyet biztosító beruházássá fejlődhet.

E sorok írásának pillanatában közel kétszázan dolgoznak a vállalkozásban, nem egész fél évvel a termelés megkezdése után.

Úgy hiszem, a Vajdasági Magyar Szövetség annak érdekében vállalt szerepet a tartományi kormányban, hogy a fent leírtakhoz hasonló ügyek, projektek megvalósítására lehetőséget teremtsen a vajdasági magyar közösség számára. Ezért tüntette ki a közösség éppen a VMSZ-t bizalmával, erre kaptunk felhatalmazást.