You are here

Bő két és fél hónapja annak, hogy megkezdte munkáját az új Képviselőház, illetve két hónapja annak, hogy megalakult az új Kormány. Erre az időszakra tekintenék vissza egy rövid blogbejegyzés erejéig. Törvénymódosítás, a statútum jóváhagyása, az oktatási miniszter válasza, életszerű probléma megoldása. De kezdjük sorjában.

Rövidesen az új összetételű Képviselőház megalakulása után elfogadásra került a Nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításáról szóló törvény szinte ugyanabban a formában, amelyet még az előző Kormány elfogadott és 2013. december 18-án a Képviselőház elé terjesztett elfogadásra. E törvény meghozatala a választások kiírása és lebonyolítása szempontjából kiemelten fontos, mivel a nemzeti tanácsok többségének mandátuma júliusban lejár.

Kori Udovički miniszterasszonytól ígéretet kaptunk arra, hogy az említett módosítások elfogadása után megkezdődik a Nemzeti tanácsokról szóló törvény újabb módosításának a kidolgozása. A törvénymódosítás célja, hogy a nemzeti tanácsok azon hatáskörei, amelyeket a 2014. január 16-ai döntésével Szerbia Alkotmánybírósága hatályon kívül helyezett, de más jogi konstrukcióban összhangban lévőnek talált az Alkotmánnyal, a hatályos törvény módosításával kerüljenek visszaállításra.

Az új Kormány megalakulása után a jelenlegi vajdasági képviselőházi többség és a felálló köztársasági kormánykoalíció konszenzusával megszületett a Vajdaság autonóm tartomány új Statútuma.

Az oktatási miniszter Vicsek Annamária képviselőtársnőm kérdésére a múlt hónap utolsó csütörtökén azt válaszolta, hogy szeptemberig belekerülhet a szerb nyelv, mint nem anyanyelv differenciált tanítása az szerbiai oktatási programba. Az efajta oktatás rendkívül jelentős a többnyire magyarlakta településeken, ahol a diákoknak jelenleg nincs esélyük kellőképpen elsajátítani a szerb nyelvet. Ezért tartjuk mi a VMSZ-ben szükségesnek, hogy kidolgozásra kerüljön a differenciált oktatási terv és program a szerb nyelv, mint nem anyanyelv oktatására, és hogy előkészüljenek az ehhez szükséges tankönyvek. Az oktatásügyi miniszter elmondta, a differenciált oktatás kérdését már belefoglalták az oktatásfejlesztési stratégiába, azonban még nem dolgozták ki a cselekvési tervet. A tervek szerint szeptemberig elfogadják a cselekvési tervet is és nem lesz különösebb technikai akadálya annak, hogy a program már a 2015/2016-os tanévben beinduljon, amit mi is reálisnak tartunk.

Nem mellékes az sem, hogy több hétig tartó huzavona után ismét átadhatják a hódegyházi tejtermelők a tejet, ez alkalommal a szabadkai tejgyár részére. Korábban azért volt fennakadás a tejfelvásárlásban, mert az előző felvásárlójuk nem tudott fizetni a tejért, újat kellett találni, ami sajnos hetekbe tellett, és addig 20-25 tejtermelő nem tudott mit kezdeni a tejfelesleggel. A probléma megoldásában segített Fremond Árpád képviselőtársam és Juhász Attila államtitkár kollégánk. Először találkoztak a hódegyházi tejtermelőkkel, és megbeszélték, hogy a mezőgazdasági minisztérium közbenjárásával megpróbálják megoldani a tejfelvásárlásban felmerült problémákat. Elsősorban annak köszönhetően, hogy a VMSZ-nek államtitkára van az említett minisztériumban, több tejgyárral tárgyaltak, és végül a szabadkai tejüzemmel sikerült megegyezni. Reményeink szerint ezentúl folyamatos lesz a tejátvétel Hódegyházán is és a jövőben nem fog előfordulni ehhez hasonló fennakadás a tej értékesítésében.

És ami még megoldásra vár, de már komolyan dolgozunk rajta: A gépjárművek és kapcsolható eszközök meghatározásáról és a közúti közlekedésben való részvételük műszaki feltételeiről szóló szabályzat módosításával lehetővé kell tenni azon használt mezőgazdasági járművek bejegyzését is, amelyek tulajdonosai nem rendelkeznek az első tulajdonszerzést igazoló számlával. Ugyanis, számos mezőgazdasági termelő rendelkezik 20-30 éves járművekkel, amelyeket az első tulajdonszerzést igazoló számla hiányában nem tudnak bejegyezni, annak ellenére, hogy vonatkozik rájuk a bejegyzési kötelezettség.

Közben Vickó Ferenccel, az Egészségügyi minisztérium államtitkárával közösen tartottunk egy találkozót az egyes vajdasági egészségügyi intézmények vezetőivel a helyzetfelmérés érdekében.  A parlament több nemzetközi egyezményt hagyott jóvá, többek között a mezőgazdasági öntözési projektumot segítő Arab Emírségekkel kötött egyezményt, és az egymilliárd dolláros kedvező hitelről szóló megállapodást is. Elfogadásra került egy vásárlóbarát fogyasztóvédelmi jogszabály. A szociális ügyekre jelenleg a munkatörvény előkészítése nyomja rá a bélyegét, de erről majd egy következő alkalommal.