You are here

Amikor 2014. szeptemberében a felsőoktatási törvény módosítását megszavaztuk a parlamentben, több helyütt is arról nyilatkoztam, hogy a diplomahonosítással kapcsolatos új rendelkezések pozitív előrelépést hoztak a külföldi diplomával rendelkező vajdasági magyarok számára. Akkoriban még úgy tűnt, hogy fél éven belül egyszerűbbé válik majd a diplomák honosításának folyamata. Ugyanis a törvény értelmében 2015. márciusára kellett volna megalakulnia a szerbiai ENIC/NARIC Központnak, ahol attól kezdve akár három hónapon belül lezajlanának a munkábaállás céljából történő diplomahonosítások. 2015. januárjában Verbić miniszter kérdésemre még azt válaszolta, hogy elkészült az ENIC/NARIC Központ szisztematizációja, amely alapján akár azonnal is beindulhatna, de az állami költségvetésből finanszírozott intézmények (így az oktatási minisztérium se) nem létesíthetnek új munkahelyeket. Ezért a minisztérium meglévő, már alkalmazásban lévő embereit kell átképezni, illetve a Központ munkahelyeire áthelyezni, és az ő (át)képzésük, áthelyezésük volt akkoriban folyamatban.

2015. márciusa végén azonban arról értesülhettünk a sajtóból, hogy megalakult az ENIC Szerbia Központ, ám egyelőre heti két napon két-két órában biztosítanak csak telefonos konzultációt, és a külföldön megszerzett felsőoktatási diplomák honosítását pedig majd csak 2015. október 1-jétől fogja a Központ végezni. Mindaddig - a korábboűi gyakorlat szerint - a felsőoktatási intézmények illetősége marad a honosítás. Ezt az információt követően, sokan felkerestek engem telefonon vagy levélben – olyanok jelentkeztek, akik még nem indították el a honosítás folyamatát, hanem arra vártak, hogy beinduljon a Központ, amit annak idején mi is javasoltunk. De olyanok is akadtak, akiknél valami miatt elakadt a folyamat, és abban reménykedtek, hogy a Központ beindulása után egyszerűsödni fog, vagy legalábbis be fog gyorsulni a folyamat. Külön felkérésemre olyanok is jelentkeztek, akiknél már lezárult a folyamat, de szívesen megosztották velünk a tapasztalataikat, hátha a többieknek segítségére lesz.

A sok-sok kérdés és panasz tisztázása céljából felvettem a kapcsolatot az Enic Srbija tanácsadójával, és sikerült is néhány dolgot tisztáznom, amit a továbbiakban megpróbálok összefoglalni.

Sajnálattal vettem a megerősítést, hogy az ENIC/NARIC Központ valóban majd csak 2015. október 1-jétől végzi a honosítást, és semmi esélye annak, hogy ennél előbb kezdjék meg a munkát. Ennek a féléves késésnek az egyik oka, hogy az ENIC a felsőoktatási intézményektől próbálja begyűjteni az ott eddig honosított tanúsítványok adatbázisát, amire az intézmények sajnos nem mutatnak kifejezett hajlandóságot. Pedig ez az egységes információs rendszer ill. adatbázis lenne az alapja a Központ működésének. A Központnak ugyanis lesznek állandó adminisztrációs dolgozói, akik akkor tudják majd gyorsan és egységesen elvégezni a honosítást, ha már egyszer honosítva lett egy külföldi felsőoktatási intézményben szerzett diploma. A munkának ezt a részét azonban továbbra is ugyanazok az egyetemi tanárok fogják végezni, akik azt eddig is tették, hiszen a Központ külső munkatársként fogja alkalmazni azt a bizottságot, amelynek a tagjai egyetemi tanárok lesznek, gyakorlatilag ugyanazok, akik eddig is döntöttek a honosítási folyamatban – ezért a diplomák elbírálásában nem várható minőségi változás, könnyítés. Ez azt jelenti, hogy ha egy külföldi felsőoktatási intézményben egy bizonyos szakon szerzett oklevél honosítását elutasítoták, akkor ezt az ENIC is előreláthatólag el fogja utasítani. Ha viszont elfogadta, akkor az ugyanott szerzett okleveleket ugyanígy el fogja fogadni. Ha pedig feltételhez kötötten (azaz különbözeti vizsgával) fogadta el, akkor ez a továbbiakban is így fog működni. A könnyítés illetve gyorsítás valójában abban várható, hogy ha már egyszer honosítottak egy bizonyos felsőoktatási intézményben szerzett oklevelet, akkor minden további, ugyanebben az intézményben, ugyanezen a szakon szerzett, ugyanilyen elnevezéső diplomát már szinte automatikusan fognak honosítani (gyorsan és egyszerűen) a Központ adminisztratív dolgozói.

Megtudtam továbbá azt is, hogy előreláthatólag olcsóbb lesz a honosítási eljárás, mint amennyibe eddig a felsőoktatási intézményben került. Itt nem csak az intézménynek befizetett eljárási illetékre mint költségre kell gondolni, hanem az összes hivatalos fordítás, hitelesített fénymásolat költsége is nagymértékben növeli a honosítással járó költségeket.

Egy további ok, ami miatt a Központ késik, az, hogy több időre van szükség ahhoz, hogy kiképezzék/továbbképezzék/átképezzék azokat az embereket, akik a Központ keretein belül dolgozni fognak. Egy horvátországi szakember fog nekik képzést tartani, ott ugyanis 10 éve jól működik már az EUs rendszer szerinti honosítás, és azért hívják meg őt előadónak, hogy a szerbiai szakembereknek átadja tapasztalatait. Ennek a képzésnek többek között az lesz a célja, hogy a honosítási bizottság tagjaiként a honosításban részt vevő egyetemi tanárok egységesebben, kevésbé mereven végezzék majd a diplomák honosítását.

Ami a különbözeti vizsgákat illeti, a tanácsadó szerint továbbra is lesznek különbözeti vizsgák (tehát az az információ, amit korábban a miniszter a kérdésemre adott válaszként mondott, hogy az ENIC/NARIC Központ nem fog különbözeti vizsgákat adni, téves...), hiszen ugyanazok az egyetemi tanárok lesznek a bizottságokban, akik az egyetemeken is eddig a honosítást végezték, tehát várható, hogy ugyanazokat a vizsgákat fogják adni, mint korábban.

Tavaly szeptemberben, a felsőoktatási törvény megszavazása után sajnos sokan azt a tanácsot kapták – amit meg is fogadtak, és ami az akkori ismereteink alapján szerintünk is a legmegfelelőbb döntés volt – hogy várják meg az ENIC Központ megalakulását és majd oda adják le a kérelmüket. Sajnos ezáltal fél évet veszítetek. Most azonban, a teljes történet jelenlegi állása szerint az a javaslatunk azoknak, akik még nem kezdték meg a honosítás folyamatát, hogy ne várjanak októberig - ne veszítsenek még fél évet. Először is érdeklődjenek, informálódjanak. Érdemes felvenni a kapcsolatot olyan emberekkel, akik már honosíttatták diplomájukat. Meg kell ismerni a történetüket, jó és rossz példákat kell összehasonlítani. És azt a felsőoktatási intézményt kell kiválasztani, ahol az összes honosítási történet közül a legegyszerűbb volt a folyamat.
Az informálódás arra is vonatkozik, hogy a választott felsőoktatási intézményben, ahol honosíttatni szereténk, meg kell kérdezni, volt-e már hasonló eset. Ők ezt kötelesek megosztani velünk, elmondani, hogy milyen megítélése volt a külföldi diplomának - ennek alapján tudhatjuk, mi várható, esetleg összehasonlíthatjuk másik intézmény gyakorlatával.

Köztársasági képviselőként továbbra is figyelni fogom a diplomahonosítással kapcsolatos ügyek alakulását. A Vajdasági Magyar Szövetség ugyanis kiemelt feladatának tekinti olyan körülmények megteremtését a Vajdaságban, amelyekkel hazacsalogathatók lesznek külföldre szakadt honfitársaink, és a külföldön megszerzett felsőoktatási tanúsítványok itthoni elismertetése is jelentős elemét képezi ennek a folyamatnak.