You are here

A legutóbbi blogbejegyzésemben azt ígértem, hogy a következőben a Munkatörvényről fogok írni. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy a Munkatörvény tervezett módosításai, amelyek már egy hónapja elérhetőek a Munkaügyi minisztérium honlapján egyáltalán nem annyira drasztikusak, mint ahogyan arról hetek óta spekulálnak. A médiában mindenhol új Munkatörvényt emlegetnek, de ez alkalommal valójában a már meglévő törvény módosításairól van szó. A legtöbb esetben pontosulnak a hatályos törvény egyes szakaszai, amelyeket a munkáltatók a gyakorlatban különbözőképpen értelmeztek és alkalmaztak.

A módosítások szinte egyaránt kedveznek a munkáltatóknak és a munkavállalóknak, azaz a szöveg kiegyensúlyozott, hiszen sem a mukavállalók, sem a munkáltatók nincsenek vele teljesen megelégedve, ami várható volt. Egy biztos, az a cél, hogy szavatolja a kedvező gazdasági légkör kialakítását és az új munkahelyek megnyitásának lehetőségét. A Munkatörvény módosításainak a kormány többi lépésével együtt a befektetések növekedését, illetve a munkanélküliség és a „szürkegazdaság“ csökkentését kellene eredményezniük.

Csak néhány példát említenék.

Az új törvénytervezet kötelezi a munkáltatót, hogy a munkaszerződést vagy annak másolatát ott tartsa, ahol a munkavállaló dolgozik. Ennek nagy a gyakorlati jelentősége, elsősorban a munkavállaló szempontjából, aki ily módon biztonságban lesz, hisz nem ismétlődhet meg az ami a múltban gyakran előfordult, mégpedig, hogy a munkavállalónak nincs megkötött munkaszerződése és ellenőrzés esetén az a munkáltató kifogása, hogy a munkaszerződést nem a munkavégzés helyén tartja, majd ezt követően megkötik egy korábbi dátummal és azt a szerződést mutatják fel. Ugyanakkor az állam szempontjából is fontos ez, hiszen ily módon sokkal könnyebben leellenőrizhető, hogy azon személyeknek, akiket a munkáltatónál lelnek, rendezve van-e a dokumentációjuk. Célja a szürkegazdaság megakadályozása.

A módosítások egyike a meghatározott időtartamra létesíthető munkaviszony idejének a meghosszabbítása 12 hónapról 24 hónapra, ami mindenképpen pozitív a munkavállalók szempontjából, hisz ily módon hosszabb ideig biztos a státuszuk. Közismert, hogy eddig a gyakorlatban leginkább maximum egy évre kötötték meg a munkaszerződést, ez az időtartam lejárta után viszont általában megszűnt a munkaviszony vagy másfajta szerződés került megkötésre. A meghatározott időtartamra létesíthető munkaviszony a jövőben 24 hónapnál hosszabb időtartamra is szólhat, megköthető például legfeljebb 36 hónapra az újonnan alakult munkáltatóknál végzett munka esetében, vagy azokkal a munkanélküliekkel, akiknek az öregségi nyugdíjra való jogosultságra legfeljebb 5 évük hiányzik, maximum erre az időszakra. Ez várhatólag a munkapiaci helyzet javulásához és a munkábaállítás felélénkítéséhez fog vezetni. Külön jelentőséggel bír a nehezebben elhelyezkedő munkanélküliek kategóriájának munkábaállítása miatt.

A részfoglalkoztatás a rugalmassága miatt jó megoldás lehet azok számára, akik a családi kötelezettségeik miatt nem tudnak teljes munkaidőben dolgozni. Mi, a Vajdasági Magyar Szövetségben azt gondoljuk, hogy a kis- és többgyermekes családok részére családbarát munkahelyeket kell létrehoznunk. A munkáltató telephelyén kívüli vagy otthoni munkavégzésre létesített munkaviszony is a rugalmas munkavégzési mód egyike, az információs technológia fejlődése megkerülhetetlenné teszi. Nagyon kedvező, úgy a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése, mint a munkaválláló munkaidejének kényelmesebb megszervezése szempontjából.

Újdonságnak számít, hogy a munkavállalót már egyhavi folyamatos munkavégzés után illeti meg a rendes szabadság. Továbbá, a javasolt módosításokban az áll, hogy a rendes szabadság egy, két vagy több részletben adható ki, az első részletnek a naptári évben legalább két munkahétig kell tartania, tehát csökken a szabadság kötelező első része.

Az elmúlt hetekben a kormányfő, illetve a munkaügyi miniszter többször lenyilatkozták, hogy július közepére már meghozhatjuk a szóban forgó törvényt, de ez egyelőre mégsem történt meg. No, lehet, hogy mire ez a bejegyzésem olvasható lesz a pártunk honlapján, össze is hívják már a parlamenti ülést.