You are here

Ahogyan arról már a múlt heti blogomban írtam is, május és június folyamán képzéseket tartunk a VMSZ aktivistái, helyi és községi vezetői, valamint önkormányzati tisztségviselői számára.

            A második képzés helyszíne Szabadka volt. A fő témák a csapatmunka fontossága és a hatékony kommunikáció, főleg a lakosság felé irányuló.

Amíg az első képzés alkalmával Székelykevén a tagság bővítésén, illetve az önkéntesek fontosságán volt a hangsúly, ez alkalommal inkább a választópolgárok felé irányuló kommunikációt emeltük ki. Örülök annak, hogy ez a csoport is, akárcsak a dél-bánáti, igen aktív volt a kiscsoportos gyakorlatokban és a vitában.

Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a kommunikáció kulcsfontosságú dolog, amely mindenképpen erősíti a pártot, és hogy választásokkor a polgárokat általában két dolog motiválja: a félelem vagy a remény.

Amióta létezik a VMSZ Női Fóruma (és ennek már több, mint 4 éve), rendszeresen szervezünk ún. „női” képzéseket ezen szervezetünk tagjai számára, vagy akár a női tanácsnokok, tanácstagok számára nyilvános szereplés témában. Ilyenkor a hölgyek komolyan dolgoznak a rövid beszédeiken és a nyilvános szereplési képességeiken, valamint részt vesznek egy videófelvevős gyakorlatban. A visszajelzéseik alapján ez a gyakorlat valamint a szereplésük értékelése és a tapasztalt képzők javaslatai erősítik az önbizalmukat.

De itt most nem arról szeretnék írni, hogy milyen volt a nyilvános szereplésük, ezentúl mire kell majd figyelniük, mi volt a jó és min lehetne javítani, mit tanultak meg a gyakorlatokból, egymástól, hanem inkább arról, hogy én mit tudtam meg róluk, mit kaptam tőlük, mi az, ami elkápráztatott.

Tekintettel arra, hogy a Női Fórum bővített elnöksége legalább kéthavonta ülésezik, valamint, hogy ezen hölgyek többsége igen aktív ki-ki a maga helyi szervezetében, önkormányzatában, érdeklődési területén, meg hát én is igyekszem sűrűn járni a terepet, többségüket jól ismerem már évek óta. Azt azonban nem tudtam róluk, hogy például volt-e valaha mentorjuk vagy mi bátorította fel őket arra, hogy politikával foglalkozzanak. Megkérdeztem hát tőlük.

Nőkről lévén szó, érdekes módon sokan mentoraikként az édesapjukat, a szüleiket, más családtagjaikat, esetleg a férjüket említették, de voltak olyanok is, akik a VMSZ adott községi elnökét választották, fiatalabb, de tapasztaltabb párttársukat vagy párttársnőjüket, idősebb kolléganőjüket, barátnőjüket vagy esetleg a szomszédos községbeli női tanácstagot.

Sokuknak az a véleménye, hogy a szűk környezetük negatívan viszonyul a női politikusokhoz, mégis megegyeztünk abban, hogy a legnagyobb akadályt a nők számára nem a női politikusokról kialakult esetleges negatív közvélemény jelenti, hanem inkább a tipikus női szerénység vagy az önbizalomhiány, hisz a nők gyakran kételkednek magukban. Abban is egyetértettünk, hogy míg a férfiak általában jól működő kapcsolati hálóval rendelkeznek, ezzel ellentétben a nők gyakran magányos harcosok.

Számomra a legcsodálatosabb mégis az volt, amikor arra a kérdésre kaptam tőlük őszinte választ, hogy mi is bátorította fel őket arra, hogy politikával foglalkozzanak. A válaszok sokasága fantasztikus: egészen onnan, hogy valaki csupán a kis közössége jobbulását szeretné, vagy hogy egészen egyszerűen, a hovatartozás, magyarságunk, a nemzeti identitás megőrzése motiválta, vagy a vajdasági magyarság életének jobbátétele, az igazságérzeten, a félelmen, a bátorításon és a dühön keresztül a tenniakarásig, a földművesek segítéséig, és addig, hogy komolyabb, mélyebb betekintést szeretne kapni a politikába.

A hölgyek többsége nyitott, hajlandóak tanulni, fejlődni, az önbizalomfejlesztésen vagy ahogy mások fogalmaztak, az önbecsülésfejlesztésen szeretnének dolgozni, illetve az érdekelné őket, hogy hogyan lehet összhangba hozni a családot és a politikai életet.

Véleményem szerint a nők bátorítása azzal segíthető, ha izgalmassá, érthetővé és megfoghatóvá tesszük a politikát, hiszen minden amit csinálunk, a mindennapi életünk rendezése - politika.

Mindkét képzés után pozitív visszajelzéseket kaptunk a témákkal és az interaktív módszerrel kapcsolatban, ezért az a tervünk, hogy folytassuk a képzéssorozatot elsősorban az aktivisták, helyi és községi pártvezetők, önkormányzati tisztségviselők és a Női Fórum tagjai számára, ezzel erősítvén úgy a VMSZ belső kapacitásait, mint az önkormányzati munkáját.