You are here

Annak ellenére, hogy nem létezik egy konkrét, általánosan elfogadott meghatározás a "demokráciára", az egyenlőség és a szabadság két olyan fogalom, amely mindig szerepel annak leírásában.

Ez valójában azt jelentené, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk a törvény előtt és egyformán férhetünk a hatalomhoz. Közép- és Kelet-Európában, a demokratikus intézmények az államok sikertelen rendszereinek romjaiból fejlődtek ki.

A demokrácia olyan vívmányai, mint a többpártrendszer, a versenyképes választások, titkos szavazás és a választott képviselet, 1989. óta gyorsan fejlődtek a régió legtöbb országában. Meggyőződésem, hogy minden államnak szüksége van a demokráciára, mint társadalmi formára, amely alatt többek között a tárgyalást és az együttélést értem nyugalomban, tiszteletben és szolidaritásban.

A VMSZ, tehát egy vajdasági magyar párt képviselőjeként kihansúlyoztam, hogy a kisebbségi pártok alapfeladatai a közösségépítés, a jogvédelem, az érdekképviselet, a többségi nemzettel való együttműködés, az anyaországhoz fűződő kapcsolatok fenntartása és fejlesztése, a regionális törekvések, a közösségi intézmények megtartása és fejlesztése, valamint, hogy Szerbia és Magyarország között igen jó együttműködés alakult ki többek között az infrastruktúra, a mezőgazdaság, az igazságügy és az európai integrációs folyamatok terén.

Két évvel ezelőtt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének plenáris ülése úgy döntött, hogy nem szükséges megindítani a monitoring eljárást Magyarország vonatkozásában. Ehelyett a Közgyűlés bizonyos kérdések kapcsán a folyamatok, a politikai helyzet és a fejlemények nyomon követését rendelte el.

A jelentéstevő kihangsúlyozza, hogy a magyar hatóságok nyitottan és konstruktívan álltak a konzultációk elé, minden esetben igyekeztek ez elhangzottakat felhasználni a rendszer „finomhangolása” során. A jelentés üdvözli a magyar hatóságok lépéseit és együttműködését az Európa Tanács Főtitkárával és bátorítja őket a párbeszéd folytatására.

Magyarország az Európa Tanács elkötelezett tagállama. Az Európa Tanáccsal való folyamatos párbeszéd meggyőződésem szerint is hozzájárulhat a jogállamiság, az emberi jogok védelmének és a demokrácia intézményeinek fejlesztéséhez.

A határozat és más nemzetközi szereplők (köztük a Velencei Bizottság) is elismeri, hogy a legnagyobb haladást az igazságszolgáltatás területén érte el a magyar kormány.

Magyarországon tehát teljes mértékben érvényesül a jogállamiság és a demokrácia eszméje.

Továbbá, felszólalásomban nyomatékosítottam Magyarország azon törekvését, hogy tiszteletben tartsa az emberi jogokat és hogy a törvényhozás terén elvégzett munka kielégítő. Emiatt üdvözöltem a jelentéstevő által elkészített jelentést és határozatot, egyetértettem az abban foglalt, az eljárás lezárására vonatkozó javaslattal.

Végezetül szeretnék emlékeztetni arra, hogy a jelen eljárás lezárásával Magyarország nem kerül le teljesen az Európa Tanács „radarjáról”.

Ugyanis, az Európa Tanács különböző szervei, így a Főtitkár, a Velencei Bizottság vagy az Emberi Jogi Biztos – a többi tagállamhoz hasonlóan – folyamatosan nyomon követi a Magyarországon zajló folyamatokat is.

Továbbá a Parlamenti Közgyűlés Monitoring Bizottsága rendes, minden monitoring vagy poszt monitoring párbeszéd alatt nem álló tagállam felülvizsgálata keretében ellenőrzi és számon kéri a csatlakozáskor vállalt kötelezettségek teljesülését.