You are here

Karácsony környékén érkezett meg a hír, miszerint a 2016-os év folyamán egy hónapos szakmai gyakorlatot tölthetek Deli Andor vajdasági származású európai parlamenti képviselő irodájában. Az ezt követő hónapok lázas készülődéssel teltek, az izgalmakat (és a feszültséget) pedig csak fokozták az aktuális politikai történések és a márciusi brüsszeli terrortámadás. Sokan óva intettek az utazástól, számomra viszont egyértelmű volt, hogy nem szabad kihagynom ezt az egyedülálló lehetőséget. Egyrészt azért, mert tudtam, hogy egy olyan fontos időszakban nyerhetek bepillantást az Európai Parlament életébe, amikor kontinensünk és az Európai Unió is történelmi kihívásokkal néznek szembe. Másrészt már kisgyerekkorom óta érdekel a politika, így világos volt számomra, hogy jövőm szempontjából is hasznos tapasztalatokra fogok szert tenni.

Az első napok főként az új környezettel való megismerkedéssel teltek. Brüsszel egy igazán lenyűgöző és élettel teli város, a pár héttel korábbi terrortámadásra csak az egyes helyeken megerősített katonai és rendőri jelenlét emlékeztetett. A parlamenti élet mindennapjaiban való eligazodásban a képviselő úr asszisztensei, Laura és Gábor segítettek, akikhez gyakornokságom alatt mindvégig bizalommal fordulhattam bármilyen kéréssel és kérdéssel kapcsolatban. Hasonlóan az irodai munkához a Magyar Néppárti Képviselőcsoport tevékenységét is a szakértelem, a dinamizmus és az összetartás jellemezte.
Mivel a strasbourgi plenáris ülés hetén érkeztem meg Brüsszelbe, a képviselő úrral ittlétem második hetében találkoztam először. Deli Andor személyében egy kiváló politikust és szakembert ismerhettem meg, akitől nagyon sokat tanultam a gyakorlat ideje alatt. Mondhatnám azt is, hogy értelmet nyert az a szüleimtől és tanáraimtól oly sokszor hallott mondat, miszerint a tanulásba fektetett kemény munka a jövőben meghozza gyümölcsét. A képviselő úr szakmai felkészültségével, nyelvtudásával, a vajdasági magyarság sorsa iránti elkötelezettségével, az európai sokszínűség felé való nyitottságával és az emberek iránti közvetlenségével sokunk számára példaképként szolgálhat.
Nagyon izgalmas időszakban nyerhettem bepillantást a parlament életébe, számos vitás és megosztó téma, mint a migránsválság, az európai terrorfenyegetettség, az Unió Oroszországgal és Törökországgal szemben folytatott politikája, tárgyalásánál is jelen lehettem. Mivel a képviselő úr a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tagja, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság póttagja, ezért elsősorban az ezeket az ügyeket érintő üléseken vettem részt. Érdekes volt látni, ahogyan az egyes kérdések, mint például az aktuális bevándorláspolitika megítélése, hogyan szivárog be az EP munkájának minden szintjére, és ezáltal hogyan hat ki a polgárok mindennapjaira is.
A szakbizottsági és egyéb jellegű tevékenysége mellett Deli Andor kiemelkedő szerepet tölt be a vajdasági magyarság érdekeinek uniós szinten való megjelenítésében. A szerb csatlakozási folyamatban nagy jelentőséggel bír, hogy egy, a Vajdasági Magyar Szövetség által delegált képviselő is felszólalhat a kisebbségek jogainak figyelembe vételéért és tiszteletben tartásáért. Fontos kiemelni, hogy a képviselő úr brüsszeli irodája bázisként szolgál a vajdasági magyarok számára, ugyanis az érdekképviselet mellett lehetőséget teremt a tapasztalatszerzésre, az európai és világszintű folyamatok, összefüggések és elvárások megismerésére. Mindenkit bátorítok a gyakornoki programban való részvételre, ugyanis azon túlmenően, hogy saját képességeinket és korlátainkat is megismerhetjük, támpontokat kaphatunk a jövőbeli fejlődésünkhöz is.
Ezúton is köszönöm Deli Andor képviselő úrnak és irodájának a lehetőséget, hogy egy hónapig gyakornok lehettem az Európai Parlamentben!

Kósa Maja