You are here

Szerbia Alkotmányának 184. szakasza alapján Vajdaságnak jár a köztársasági költségvetés legalább 7%-a. Nem szükséges nagy matematikusnak lenni ahhoz, hogy kiszámoljuk, ennek a 7%-nak sokkal többnek kellene lennie. Azonban ez a hatályos alkotmány és azt illene tiszteletben tartani.

Ugyanez az alkotmány arról is rendelkezik, hogy ennek a pénznek a 3/7-ét nagyberuházásokra kellene költeni. Amennyiben ezt az alkotmányos kötelezettséget nem tartják be, nincs miből utakat építeni, művelődési egyesületeket, templomokat, iskolákat felújítani.

A Vajdasági Magyar Szövetség következetesen harcol a vajdasági érdekekért. 2009 végén nem voltunk hajlandóak megszavazni az alkotmányellenes költségvetést. Egyrészt teljesen egyedül maradtunk, másrészt pedig mindenki ellenünk szövetkezett azzal hitegetve a közvéleményt, hogy mi destabilizáljuk az országot, másik koaliciós partner felé kacsingatunk...

Pedig mennyire nem volt igazuk! Mi csak tettük a dolgunkat.

A többi vajdasági képviselő az előző parlamenti ciklusban nem tartotta szem előtt a tartományban élők érdekeit. Soha sem számíthattunk a Vajdasági Szociáldemokrata Liga vagy a Demokrata Párt képviselőire. Persze, tekintettel arra, hogy az erőviszonyok megváltoztak és most ők is országos szinten ellenzékbe kerültek, mára már ez a viselkedésük megváltozott és e kérdést illetően ugyanazon az állásponton vagyunk. Érdekes, meg sajnos késő.

Az sem mellékes, hogy a „decentralizáció élharcosa”, gazdasági miniszterként vagy pénzügyminiszterként, esetleg kormányalelnökként, soha semmit sem tett annak érdekében, hogy a kormány tiszteletben tartsa a Vajdaság pénzelésére vonatkozó alkotmányos garanciát, sőt!

A Vajdasági Magyar Szövetség ezentúl is a konstruktív ellenzék szerepét tölti be a parlamentben. Meggyőződésünk, hogy az elmúlt időszakban jól tettük, hogy nem tértünk el politizálásunk alappillérétől, főleg attól, hogy kizárólag olyan kezdeményezéseket támogatunk, melyek egybevágnak a párt értékrendjével és a vajdasági magyarság érdekeivel.

Mi nem változtatunk álláspontjainkon. Fontos számunkra, hogy elérjük, hogy a kormány elfogadja a vajdasági magyar közösség számára fontos célkitűzéseket, s azok megvalósításán dolgozzon. Emiatt a kormányfővel, a kormánytagokkal és az államelnökkel továbbra is igyekszünk jó kapcsolatot ápolni. A konstruktív ellenzéki pozíció lehetővé teszi további önállóságunkat. Persze, ezentúl is lesznek módosítási indítványaink, javaslataink, véleményünk.

Tehát, a Vajdasági Magyar Szövetség a kormányátalakítás után sem lett része az új hatalmi többségnek. A szerb kormány célkitűzései többnyire helyénvalóak, de az, hogy mennyire lesz sikeres a kormány, a konkrét intézkedésektől, és a célkitűzések megvalósításától függ. Újra világossá tettük, nyitottak vagyunk az együttműködésre, de kizárólag Vajdaság és Szerbia polgárainak érdekében.

De térjünk vissza a költségvetéshez. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy annak ellenére, hogy a költségvetési javaslat Vajdaságra vonatkozó része néhányszor, főleg a mi harcunknak köszönhetően összhangban volt az alkotmánnyal, a tartományt az előző öt évben egy teljes évi vajdasági költségvetéstől fosztották meg, a Költségvetési rendszer alapjairól szóló törvény módosításainak elfogadása óta viszont szinte lehetetlen követni ezt a kizsákmányolást.

Egy évvel ezelőtt, az akkori új kormány első lépéseinek egyike a pótköltségvetés javaslatának a benyújtása volt. Mi akkor erre nemmel szavaztunk, mert kedvezőtlen volt Vajdaságra nézve. Ugyan a Vajdaságot megillető, 7% teljesülni látszott, azonban ez nem elegendő.

Az összeget minden évben kijelölik, annak struktúrája azonban már nem megfelelő, 90%-a átutalási eszközökből áll, ami azt eredményezi, hogy nagyon kevés a tartományi nagyberuházásokra fordítandó pénz. Még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, az alkotmány szerint a 7% 3/7-ét nagyberuházási eszközöknek kellene képeznie.

Nemmel szavaztunk a Költségvetési rendszer alapjairól szóló törvény módosításaira is. E törvény módosításai ugyanis nagyon veszélyesek, hisz tulajdonképpen ellehetetlenítik a Vajdaságnak járó pénzeszközök kiszámítását. Ezzel kapcsolatban módosítási indítványunk is volt, de sajnos, elutasításra került. A Vajdaságnak szánt pénzeszközök azóta kevesebbek az alkotmányban előírtaknál.

Hogyan is vélekednek a szerb pártok rólunk igazán? Mint tudjuk, mikor kampányidőszak van, akkor mindenki „babusgatja” a vajdasági magyarokat, aztán a Képviselőházban a vita alatt sok minden kiderül. Szóval, kik képviselik a vajdaságiak érdekeit?