You are here

Pénteken délután elfogadtuk az új Fogyasztóvédelmi törvényt. De miért is került ilyen gyorsan a Képviselőház elé ennek a törvénynek a teljesen új változata? Miért fontos ez? Mivel a polgárok szinte mindennap a fogyasztó szerepébe kerülnek, egyre fontosabbá vált a fogyasztók megfelelő védelme. Különösen fontos, hogy minél alacsonyabbak legyenek a fogyasztóvédelmi perek költségei.

A gyakorlat megmutatta, hogy az eddig hatályos, 2010-ben elfogadott törvény szankciói nem nyújtanak megfelelő védelmet a fogyasztóknak a lelkiismeretlen, rosszhiszemű értékesítőkkel szemben. A fogyasztók sok esetben nem tudják, hogy kihez forduljanak segítségért. Ezt a hiányosságot hivatott orvosolni a pénteken elfogadott új Fogyasztóvédelmi törvény.

Mi, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői már sokkal korábban figyelmeztettünk arra, hogy a fogyasztóvédelem nem működik a gyakorlatban. A tavalyi év közepén, pontosabban május 30-án Pék Zoltán kollégám a képviselőcsoportunk nevében igen szemléletesen mutatott rá az említett problémára. Felvázolta, hogy amennyiben a polgárok ezekben a nehéz időkben megspórolnak egy kis pénzt, amelyet ruhaneműre, lábbelire vagy valamilyen technikai dologra költenének, sajnos kénytelenek ellenőrizetlen minőségű árut vásárolni.

A fő probléma az eddig hatályos törvénnyel az, hogy a gyakorlatban nem volt a megfelelő szinten a fogyasztók védelme, konkrétan, nem létezett egy hatékony intézményes keret, valamint a különféle fogyasztóvédelmi egyesületek és szervezetek munkájának a koordinálása is igencsak szerényen működött.

Az újonnan elfogadott Fogyasztóvédelmi törvény szélesebb ellenőrzési kört irányoz elő a felügyelő hatóságok részére, valamint javítja a fogyasztói perek bíróságon kívüli rendezését. A törvény célja, hogy átfogó megoldást nyújtson és lehetővé tegye a fogyasztók védelmét, hogy megvalósíthassák és használhassák az olyan alapvető jogaikat, mint például az alapvető szükségletekre való jog, a biztonságra való jog, a tájékoztatásra való jog, a választáshoz való jog, a jogvédelemhez való jog és mások.  

A törvény hatékonyabb alkalmazása céljából, országos szinten létre fog jönni a Fogyasztói kifogások intézete és amint már említettem, kiszélesednek a felügyelő hatóságok hatáskörei. Remélhetőleg valóban javulni fog a fogyasztói perek bíróságon kívüli rendezése.

A fogyasztó abban az esetben hivatkozhat az áru megfelelésének hiányára, amennyiben az: nem felel meg az értékesítő által bemutatott mintának, illetve megadott leírásnak, nem felel meg annak rendeltetésszerű használatára, valamint nem felel meg vagy nem úgy üzemel, ahogy az szokásos volna. Tulajdonképpen az értékesítő az áru megfelelésének hiányára vonatkozó felelősége az, ami a fogyasztók védelmének törvényes eszköze.

Amennyiben az áru megfelelésének hiánya az első 6 hónapban jelentkezik, a fogyasztó választhat, hogy becseréli-e az árut, kéri az ár megfelelő csökkentését vagy kijelenti, hogy megszakítja a szerződést. Ebben a periódusban a javítás csak a fogyasztó kifejezett jóváhagyása esetében lehetséges. Ez nagyon jó és valójában azt jelenti, hogy az első 6 hónap alatt a fogyasztókra nem lehet rájuk kényszeríteni a javítást.

A fogyasztóvédelem nem valósulhat meg megfelelően amennyiben az csak központi szinten kerül alkalmazásra, ezért elengedhetetlen az autonóm tartomány szerveinek, valamint a helyi önkormányzatoknak az aktív részvétele a fogyasztók érdekeinek és védelmének terén.

Végezetül kiemelném, hogy a Fogyasztóvédelmi törvény mindenképpen a fogyasztók védelmének és érdekérvényesítésének előfeltétele, viszont ugyanakkor elengedhetetlen a megfelelő alkalmazása.

Ezen okok miatt szavazta meg ezt a törvényt néhány nappal ezelőtt a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportja is.