You are here

Alkalmi ünnepség keretében, több mint száz hölgy jelenlétével ünnepelte meg fennállásának hatodik évfordulóját szombaton, Zentán a VMSZ Női Fóruma.

A VMSZ Női Fórumának elsődleges céljai egy olyan társadalom építése, amelyben a nők felkészültségüknek, tehetségüknek és ambíciójuknak megfelelően kapnak helyet a társadalomban, a gazdasági és politikai életben. Célunk továbbá a nők önmaguk által választott szerepének támogatása, fokozottabb társadalmi elismerése, valamint kapcsolatépítés a hazai és határon túli magyarok társszervezeteivel, civil és karitatív szervezetekkel és nem utolsó sorban, az Európai Néppárt Női tagozatával.

Szeretném kiemelni, hogy a VMSZ Női Fórumának küldöttsége két ízben is, először tavalyelőtt tavasszal, majd tavaly ősszel meglátogatta a Romániai Magyar Demokratikus Közösség Női Szervezetét, majd idén március közepén részt vettünk azon a budapesti konferencián, amely a nők politikai szerepvállalásának megerősítéséről szólt és amelyen a Fidesz, az RMDSZ, az MKP és a VMSZ női politikusai felhívták a figyelmet a Kárpát-medencében működő női szervezetekkel való együttműködés, valamint a közös gondolkodás és építkezés fontosságára. A mi ünnepségünkön is jelen voltak az RMDSZ, illetve az MKP Nőszervezetének képviselői is. Számunkra nagyon fontos a velük való kapcsolattartás.

A VMSZ Női Fórumának feladatai szerteágazóak: figyelemmel kísérjük a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autononóm Tartomány kormányának családokat érintő intézkedéseit, támogatjuk a családok és a felnövekvő nemzedék érdekeit segítő döntéseket és intézkedéseket, szeretnénk továbbá megkönnyíteni a család, illetve a karrier összehangolását, és fontos feladatunknak tekintjük a nők részletes politikai képzését is. Reményeink szerint már eddigi munkánkkal is sikerült hozzájárulnunk egy olyan szemléletváltás kialakulásához, amellyel leküzdhető a nők negatív megkülönböztetése a társadalmi életben.

Az elmúlt hat évben, kéthavonta rendszeresen találkoztunk. Szerveztünk politikai képzéseket a nemi egyenjogúság megvalósításának fontosságáról, a családon belüli erőszakról, a nőket ért bántalmazás problémájáról. Szemináriumokon vettünk részt, felélénkítettük az együttműködést a különböző helyi és községi civil szervezetekkel. Lakossági fórumokat és előadásokat szerveztünk az emberek mindennapjaiból merített aktuális témákról, népszerűsítettünk egészségügyi szűrőprogramokat, tartottunk és támogattunk jótékonysági és a közösségünk számára társadalmi fontossággal bíró akciókat. Szerveztünk kirándulásokat és társalgásokat elsősorban azért hogy serkentsük, bátorítsuk a nők együttműködését és erősítsük az önbizalmukat.

Mint minden kampány alkalmával, a tavalyi márciusi parlamenti, illetve októberi nemzeti tanácsi választási kampány alkalmával is lelkiismeretesen dolgoztak, tevékenykedtek pártunk aktivistáiként a VMSZ Női Fórumának tagjai.

Megemlíteném továbbá a tavalyi nyári politikai iskolát, melyet Bácspalánkán szerveztünk. Felejthetetlen élmény volt együtt dolgozni, barátkozni a más községbeli hölgyekkel. A közös munka mellett, szerintem a leghasznosabb az egymás közötti őszinte kommunikáció volt: mások véleményének meghallgatása, a javaslatok egymással való megosztása, a csapatépítési szellem növelése. Pörgős volt az a néhány nap, de egyben nagyon hasznos is. Kiváló légkör alakult ki a csapatmunkához, mint általában a Női Fórum összejövetelein.

Ami a nők politikai szerepvállalását illeti, Szerbiában a választási törvények már több éve elfogadott módosításai lehetővé teszik a nők arányosabb részvételét a döntéshozatalban és a közéletben, amit mi mindenképpen támogatunk. Persze tisztában vagyunk vele, hogy a kvóta nem a legjobb megoldás, de szükséges átmeneti intézkedésként tekintünk rá.

Szervezetünk szempontjából igen fontos az a magával ragadó lendület, amit a VMSZ Női Fórumának tagjai nyújtanak, illetve fontosak a tapasztalatok is, a vélemények megosztása, az egymással való kommunikálás és törődés, az őszinteség, hogy rendszeresen megbeszéljük ki mit gondol a Női Fórumról, annak múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

Vitathatatlan tény, hogy a hölgyekre nagy szükség van úgy a társadalomban, mint egy politikai párt életében, fejlődésében, munkájában. Célunk, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség hölgytagjai közösségünk aktív és hasznos tagjai legyenek.

Véleményem szerint ha egy nő fontos tisztségre kerül, segítenie kell más nőknek is. És ha már magasabb tisztségre kerül, semmiképpen sem szabad elfelednie, hogy ő mindenekelőtt nő.