You are here

A fiatalok fontos szerepet játszanak. Ők a jövő nemzedéke, ezért jelentős, hogy a társadalomban betöltött szerepük ne tűnjön el nyomtalanul. Felelősséget kell vállalniuk önmagukért és közösségünkért. Ehhez elengedhetetlen az aktív közéleti szerepvállalás.

A Vajdasági Magyar Szövetségben folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél több fiatalt szólítsunk meg, vonjunk be a közéletbe. Azt valljuk, hogy szükséges a fiatalos lendület, tettrekészség, folyamatos aktivitás.

A fiatalok jelenléte igen fontos a vajdasági magyarság jövője szempontjából. Rengeteg energia, erő rejlik a fiatalokban, s nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy lehetőséget teremtsünk a jövő generációja számára.

A VMSZ partnere a vajdasági magyar fiataloknak. Ugyanakkor a fiataloknak is fel kell ismerniük mennyire fontos a közéletben való részvételük és a tudatosabb társadalmi szerepvállalásuk. Összefogásra és aktivitásra van szükség.

A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma 2006-ban alakult és szinte egész Vajdaság területén jelen van. Feladata a vajdasági magyar fiatalok érdekképviselete, valamint boldogulásuk és szülöföldön való megmaradásuk segítése.

A VMSZ ideológiájával, programjával, célkitűzéseivel összhangban működik, tehát hozzájárul közösségünk érdekeinek ápolásához, szellemi épüléséhez. Az Ifjúsági Fórum támogatja és hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fiatalok egyenlő és aktív félként vegyenek részt a közéletben. A vajdasági magyar fiatalok közös céljaiért száll síkra.

A demográfiai változások (egészen egyszerűen mondva a társadalom elöregedése) miatt  az utóbbi években az ifjú nemzedéknek egyre nagyobb nehézségekkel kell megküzdenie, mint amilyen például a szülőktől később történő elszakadás.

Nehezebb a munkavállalás és a fiatalok függetlenné vállása. Gyenge az összeköttetés az oktatási és foglalkoztatási szektor között. A fiataloknak nincs elegendő lehetőségük alternatív kereseti források elérésére.

 A Vajdasági Magyar Szövetség külön figyelmet szentel a fiatalok alapproblémájára, az oktatásra konkrét lépéseket téve e téren. Jusson csak eszünkbe az ösztöndíj-program vagy a középiskolai kollégiumok, az őszre kapuit megnyitó Európa kollégium, valamint a diplomahonosítás költségeinek megtérítése.

Szerencsére az utóbbi néhány év részben megcáfolta azt az állítást, hogy a fiatalok nem vesznek részt a politikában. Persze még mindig vannak olyanok is, akik egyáltalán nem foglalkoznak politikával.

Emiatt szerintünk a fiatalokat továbbra is ösztönözni kell a társadalmi életben és a döntéshozatalban való hatékony szerepvállalásra, hisz részvételük rendkívül jelentős tényezője a demokrácia működésének.

Kedves fiatalok, segítsetek nekünk ebben, csatlakozzatok hozzánk!