You are here

A Vajdasági Magyar Szövetség a kezdetektől fogva sok fiatalt próbált meg bevonni a munkába. A fiatalok szerepvállalásában 2007-ben kezdődött meg egy új fejezet, mikor a Szerb Képviselőházba három fiatal képviselőt delegált a VMSZ.

Ez a folyamat 2008-ban folytatódott. Az ifjúság jelenléte fontos a vajdasági magyarság jövője szempontjából. Ha nem fordítunk kellő figyelmet fiataljainkra, akkor a jövő is bizonytalanná válhat. Rengeteg energia, lendület, erő rejlik a fiatalokban, s nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy lehetőséget teremtsünk a jövő generációja számára.

A VMSZ, az MNT partnere a vajdasági magyar fiataloknak. Ugyanakkor a fiataloknak is fel kell ismerniük, mennyire fontos a közéletben való részvételük és a tudatosabb társadalmi szerepvállalásuk. Összefogásra és aktivitásra van szükség.

A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma 2006-ban alakult és szinte egész Vajdaság területén jelen van. Feladata a vajdasági magyar fiatalok érdekképviselete, valamint boldogulásuk és szülöföldön való megmaradásuk segítése.

A VMSZ ideológiájával, programjával, célkitűzéseivel összhangban működik, tehát hozzájárul közösségünk érdekeinek ápolásához, szellemi épüléséhez és fontosnak tartja a Kárpát-medencében élő magyarokkal való kapcsolattartást.

Az Ifjúsági Fórum támogatja és hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fiatalok egyenlő és aktív félként vegyenek részt a közéletben. Célja, hogy a vajdasági magyar fiatalok a többi nemzeti közösséggel és a többségi nemzethez képest egyenlő eséllyel vehessenek részt a politikumban, az oktatásban és a közéletben.

Felelősséget vállal a vajdasági magyar fiatalok jelenéért és jövőjéért, erősíti nemzeti identitásuk megőrzését, segíti közösségünk erősödését. A vajdasági magyar fiatalok közös céljaiért száll síkra.

A VMSZ IF küldetése, hogy a magyar fiatalok valós és legfontosabb problémáit felismerje, ösztönözze őket a közreműködésre, valamint széleskörű és hatásos együttműködéssel a helyi önkormányzattal, a lényeges intézmények képviselőivel, más ifjúsági és civil szervezetekkel, közösségünk társadalmi életének fontos szereplőivel oldja  meg a problémákat.

Sajnos, az ami napjainkra jellemző, az a fiatalok nem kellően fejlett öntudata a társadalomban való aktív részvétel szükségességéről saját problémáik megoldása érdekében, valamint a fiatalok nem megfelelő szintű informáltsága az ifjúsági tartalmak iránt, illetve ugyanezek iránti alacsony érdeklődés.

A demográfiai változások (egészen egyszerűen  mondva a társadalom elöregedése) miatt  az utóbbi években az ifjú nemzedéknek egyre nagyobb nehézségekkel kell megküzdenie.

Mi, azaz a Vajdasági Magyar Szövetség külön figyelmet szentelünk a fiatalok alapproblémájára, az oktatásra konkrét lépéseket téve e téren. Jusson csak eszünkbe az ösztöndíj-program vagy a kollégiumok, valamint a diplomahonosítás költségeinek megtérítése.

 A XXI. század problémái a szülőktől később történő elszakadás, az oktatásban résztvevők számának növekedése, a munkaképes lakosság számának csökkenése, a társadalom elöregedése és a fiatalok a közéletbe való gyenge bekapcsolódása.

Nehezebb a munkavállalás és a fiatalok nehezebben válnak gazdaságilag függetlenné. Gyenge az összeköttetés az oktatási és foglalkoztatási szektor között. A fiataloknak nincs elegendő lehetőségük alternatív kereseti források elérésére.

Az utóbbi néhány év részben megcáfolta azt az állítást, hogy a fiatalok nem vesznek részt a politikában. Persze még mindig vannak olyanok is, akik egyáltalán nem foglalkoznak politikával, mivel azt gondolják, hogy minden politikus egyforma és, hogy a politikával való foglalkozás az okos emberek számára csak idővesztés lehet.

Emiatt szerintünk a fiatalokat továbbra is ösztönözni kell a társadalmi életben és a döntéshozatalban való hatékony szerepvállalásra, hisz részvételük rendkívül fontos tényezője a demokrácia működésének.

Segítsetek nekünk ebben, csatlakozzatok hozzánk!