You are here

A nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok részvétele egy ország politikai életében nagyon fontos. A kisebbségek számára a politikai szerepvállalás, a különböző testületekben való nagyobb részvétel a társadalomba való bekapcsolódást és érdekeik védelmét jelentik.

A nemzeti kisebbségek képviselete és részvétele a politikai életben kihatással van nem csupán a jogaik megvalósítására, hanem a társadalom egészének stabilitására is.

Azon mechanizmusok, amelyek biztosítják a nemzeti kisebbségek megfelelőbb részvételét a politikában igen fontosak a jogaik megvalósítása érdekében, hiszen a politikai képviseletük biztosításával lehetővé válik érdekeik könnyebb megfogalmazása is.

A nemzeti kisebbségek szerveződhetnek saját pártokba és ily módon képviseltethetik magukat, de bizonyos számban megtalálhatóak szerb pártok listáin is - ugyan csak formálisan, papíron. Azért írom, hogy formálisan, mert nagyon kevesen találhatóak meg az országos pártok listáinak befutó pozicióin, amelyek biztosítják számukra a parlamentbe való bejutást. 

A nemzeti kisebbségi pártok létezésének célja az általuk képviselt kisebbség érdekeinek védelme; a kisebbségeknek pedig mindenképpen sokkal könnyebb, ha van saját pártjuk és jelöltjeik a választásokon.

A nemzeti kisebbségi pártok nagyban hozzájárultak a politikai változásokhoz, a  rendszerváltáshoz, Jugoszlávia első demokratikus elnökének, első demokratikus kormányának,  majd Szerbia első demokratikus elnökének a megválasztásához. Mindenki tisztában van ezzel. A nemzeti kisebbségi pártok pedig tisztában vannak azzal, hogy nélkülözhetetlen a többségi pártokkal való együttműködés. De csak a választások után.

A kisebbségi pártok alapfeladatai a közösségépítés, a jogvédelem, az érdekképviselet, a többségi nemzettel való együttműködés, az anyaországhoz fűződő kapcsolatok fenntartása és fejlesztése, regionális törekvések, a közösségi intézmények megtartása és fejlesztése. A kisebbségi politizálás feladata az is, hogy a közösség társadalmi és kulturális jegyeinek megóvása mellett, biztosítsa annak anyagi jólétét.

A többség nehezen, sőt néha egyáltalán nem érti a kisebbség panaszait, ennek ellenére a többségi nemzet politikusai arról próbálnak meggyőzni mindenkit, hogy a polgárok csak a nagy pártok által érvényesíthetik érdekeiket, aztán nemigen szólalnak fel a magyarság érdekében, és a kisebbségeket érintő kérdésekben törvénymódosító indítványuk sincs. Sőt, ritkán támogatnak bennünket, amikor például a bíróságokról, a vasútról vagy bármely más, a vajdasági magyarok számára fontos kérdésről beszélünk.

Mi többször is bemutattuk, hogy a parlamentben valóban azok érdekeit képviseljük, akik ránk szavaztak, hisz nem szavaztunk meg egyetlen olyan törvényt sem, amely ellentétes a Vajdaság polgárainak érdekeivel.

A VMSZ szerint az egyedüli járható út az euroatlanti integráció, hiszen nem létezik egyetlen olyan volt szocialista ország sem, amely az EU-tagságot megelőzően ne csatlakozott volna a NATO-hoz. Nem mellékes, hogy ily módon erősödne az ország tőkevonzó képessége is.

És ez sem mellékes - tiszteletben kellene tartani a meghozott törvényeket, hiszen ez a jogállamiság kiépítésének alapfeltétele - a jogállamiság tisztelete és a működőtőke-befektetések mértéke pedig szoros összefüggésben van.

A mi pártunk, a Vajdasági Magyar Szövetség nemzeti kisebbségi párt, ezért más mint a többi, mivel a vajdasági magyar közösség érdekeinek képviseletét legalább ugyanolyan fontosnak tartja, mint más, az országot érintő kérdést. Mert ennek az országnak mi is egyenjogú polgárai vagyunk.