You are here

Annak ellenére, hogy nem létezik egy konkrét, általánosan elfogadott meghatározás a "demokráciára", az egyenlőség és a szabadság két olyan fogalom, amely mindig szerepel annak leírásában. Ez valójában azt jelentené, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk a törvény előtt és egyformán férhetünk a hatalomhoz.

Közép- és Kelet-Európában, a demokratikus intézmények az államok sikertelen szocialista rendszereinek romjaiból fejlődtek ki. A demokrácia olyan vívmányai, mint a többpártrendszer, a versenyképes választások, titkos szavazás és a választott képviselet, 1989. óta gyorsan fejlődnek a régió legtöbb országában. Szerbia is e regionális trend része, de olyan feltételek mellett, mint a polgárháború, amely rendkívül kedvezőtlen a demokratikus intézmények és értékrend fejlődésére. Ennek eredményeként kialakultak a demokrácia egyes formái, míg mások, mint például a kisebbségi jogok tiszteletbentartása és a polgári jogok védelme csak részben biztosítottak.

A különböző nemzetek közötti kapcsolatok és problémák befolyásolják a politikai folyamatokat és azok jellegét, valamint a döntéshozatalt, a politikai intézmények és alkotmányos rendelkezések építését, megőrizve a demokrácia egyes hagyományos elveit és intézményeit. Az esetek eltérőek, de ugyanilyen problémák merülnek fel úgy a fejlett országokban, mint a fejlődőekben. Az etnikai csoportok vagy nemzeti kisebbségek jogait nem szabad megtagadni, alábecsülni vagy figyelmen kívül hagyni.

A politikai kötelezettségvállalás és az alapvető elvek konkretizálásaként, a nemzeti kisebbségekhez tartozóknak vannak jogaik és szabadságaik annak érdekében, hogy megőrizzék egyediségüket. Ezek egész sorozat jogszabályt és lehetőséget foglalnak magukba, mint amilyenek a személynevek önálló kiválasztása és használata, a hivatalos nyelvhasználat, a nemzeti szimbólumok használata, óvodai, általános és középiskolai anyanyelvi oktatás, amely jogok gyakorlására az állam kötelessége megteremteni a feltételeket, valamint a megfelelő anyagi lehetőségeket, főiskolai és egyetemi karok megnyitása elsősorban anyanyelvű tanárállomány biztosítása céljából, a nemzeti kisebbséghez tartozók történelmére, kultúrájára és hagyományaira utaló tantervek biztosítása, a nemzeti tanácsok részvétele e tantervek kialakításában, a kisebbségi oktatás finanszírozása, kisebbségi tájékoztatás és művelődési intézmények biztosítása stb.

Szerbiának szüksége van a demokráciára, de nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági frakciójának képviselőjeként, úgy érzem, mi tudjuk segíteni a demokrácia fejlődését ebben az országban, amelynek nagy szüksége van rá, mivel a demokrácia alatt többek között a tárgyalást és az együttélést értem nyugalomban, tiszteletben és szolidaritásban.