You are here

Szentmihály szorgos lakossága a búcsút nagy lelkesedéssel ünnepli úgy az egyházban, mint a családon belül. Napokig folynak az előkészületek. Szinte az egész hétvége ünnepi ceremónia, mert amíg mi nők sütünk-főzünk, készülődünk, addig a férfiak beszélgetnek, ünnepelnek egy-egy pohár barackpálinka mellett.

Búcsú vasárnapja az ünnep koronája. Az ünnepi szentmise után az ebéd alatt együtt van a család és a környező falvakból érkező vendégek.

Idén is így volt. Sajnos, az esős idő miatt vasárnap kevesebben sétáltak a központban, de annál többen voltak a családi házaknál. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de nem hagyhatom szó nélkül, hogy az utóbbi időben megszűnt a falu területén a faluépítési lendület.

Sajnos, nem csupán ez a kis bánáti falu lett elhanyagolva, hanem az egész tartományunk is. Mint ahogy arról nagyon sokszor beszéltünk, Vajdaságba a tőlünk, becsületes adófizető polgároktól befolyt pénzösszeg 7%-a már több éve nem kerül vissza. A nekünk járó, de meg nem kapott pénzt már sohasem kapjuk meg; ez odaveszett. Abból viszont például többszáz új iskolát lehetett volna építeni tornateremmel.

Ha már a tornateremnél tartunk, ez egy igen fájó téma a szentmihályiak számára. Ugyanis, a Vajdasági Magyar Szövetség javaslatára a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatósága néhány évvel ezelőtt jóváhagyta, majd többször is betervezte az új tornaterem építését a szentmihályi iskola mellé.

Sajnos, az építkezés sokáig nem kezdődhetett el, mert a központi hatalom nem utalta át a Vajdaságnak járó, az Alkotmány által meghatározott minimális pénzeszközöket sem. És erről csak a VMSZ szólt. Ez az igazságtalanság ellen csak a VMSZ harcolt.

Aztán még az előző mandátum vége felé a nagybecskereki városi költségvetésbe a mi adóinkra számítva beterveztek egy pénzösszeget, amit nagyberuházásokra fordítanak. A VMSZ képviselőinek köszönhető, hogy ez a pénz Szentmihályon kerül befektetésre, hisz pártunk tisztségviselőinek ez volt a kérésük a városi költségvetés tervezetének tárgyalásakor.

Csupán az a bökkenő, hogy a tornaterem alapkőletételénél Szentmihályon Bojan Pajtić és még néhány nagybecskereki demokrata párti politikus fényképezkedett. A VMSZ meg sem lett említve, pedig illett volna tudatni a szentmihályiakkal, hogy a tornaterem megépítéséért a VMSZ kardoskodott. Azóta is rém lassan haladnak a munkálatok.

Másrészről, mi, VMSZ-esek valóban fontosnak tartjuk, hogy Szentmihály hírnevét öregbítsük úgy Vajdaságban, mint a határokon túl. Többek között ezért állítottunk emléktáblát Kálmány Lajos tiszteletére a templomtorony oldalán és ezért dolgozunk most azon, hogy a parkban felállítsunk egy bronzból öntött Szent Mihály arkangyalt ábrázoló szobrot.

Segítünk a faluban működő civil szervezeteknek, hogy sikeresebben pályázhassanak, és nem feledkezünk meg a földművesekről, a kisgazdákról sem. A földműveseknek, valamint a kertészeknek oly módon segítünk, hogy lakossági fórumokat szervezünk több mezőgazdasággal foglalkozó tisztégviselő részvételével, akiktől a gazdák elsőkézből tájékozódhatnak a kedvező hitelek megpályázásának módjáról és egyéb, számukra életfontosságú kérdésekről.

Összegezve, egyesek fényképezkednek és ígérgetnek, mások meg valóban segítenek abban, hogy könnyebb legyen az életünk. Vajon ki érdemli meg a polgárok bizalmát?