You are here

Mivel a múlt héten a Magyar Nemzeti Tanács bemutatta a Népesedési Akciótervének munkaváltozatát, megszületett az angol trónörökös, de leginkább mégiscsak azért, mert én is a terhességem utolsó előtti hónapját taposom és várhatólag szeptember végén egy kisfiút hozok a világra, e heti blogbejegyzésemet ez a téma ihlette meg.

Eddig sajnos sorra sikertelenek voltak azok a próbálkozások, amelyekkel a demográfiai problémákat kívánták orvosolni Szerbiában. Nem titok, hogy nemcsak bennünket, magyarokat, hanem a velünk együtt élő népcsoportokat is súlyos demográfiai problémák terhelik.

Az MNT ebben a kérdésben is az összefogásban látja a megoldást, az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák, egyházak, de a média és mások segítségére, valamint szemléletváltására is szükség van a tervezetükben foglaltak szerint. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a családanyák társadalmi megbecsülésének fontosságát emelte ki, valamint a nagycsaládok, a kisgyermekes anyák és az állapotos nők támogatásának, presztízsnövelésének szükségességére hívta fel a figyelmet.

Örömmel fogadtam azt hírt, mely szerint az Akciótervben közölt SWOT-analízis alapján megállapítható, hogy a fiatalok gyermekvállalási kedve magas, jellemző a családcentrikus értékrend, a házasságpárti gondolkodás, de sajnos a gyermekvállalást nagymértékben befolyásolja a jelenlegi gazdasági és politikai helyzet is. A vajdasági magyarság az értékek szintjén családbarát, ám ez kevésbé nyilvánul meg a munkahelyek, helyi közösségek szintjén és a médiában – összegezték a munkacsoport tagjai.

A fentiek miatt a stratégiai programok és intézkedések elsősorban az önkormányzatokat célozzák meg, illetve a vajdasági médiára, a civil szervezetekre, az egyházakra, valamint az MNT által társalapított közintézmények munkájára tett javaslatokat tartalmaznak. Nagyon jónak tartom, hogy iskolai műhelyek keretében készítenék fel a serdülő fiatalokat a családalapításra és az anyaságra. Továbbá, az Akciótervben szerepel egy honlap elkészítése és üzemeltetése is, mivel a fiatalok többsége ma már az internetről szerzi az információkat. A tervek szerint a honlap többek között a családtámogatási jogszabályokat, demográfiai kutatási eredményeket, szaktanácsadások elérhetőségét, valamint más családalapítást és gyermekvállalást érintő információkat tartalmaz majd.

A VMSZ Női Fórumának elnökasszonyaként szeretném kihangsúlyozni, hogy mindez összhangban van a céljainkkal, melyek többek között egy olyan társadalom építése, amelyben a nők felkészültségüknek, tehetségüknek és ambíciójuknak megfelelő helyet kapnak, valamint a nők saját maguk által választott szerepének (anyaság, munka, közélet, tudomány, művészetek) támogatása és a család egységének és összetartó erejének védelme  Elsőrendű feladataink közé tartozik a Szerb Köztársaság kormányának családpoltikát érintő intézkedéseinek folyamatos figyelemmel kísérése, a családok és a felnövekvő nemzedék érdekeit segítő döntések és intézkedések támogatása, a család, a hivatás, a közéleti munka közötti összhang megteremtését célzó programok kidolgozása és a nők élethelyzetének javítását szolgáló tevékenységek koordinálása.

Véleményünk szerint a társadalombiztosítási jogszabályok módosítása során a gyermekvállalás ösztönzésnek kell előtérbe kerülnie, hiszen mindannyiunk egyik legnagyobb problémája, hogy Szerbia lakossága, közöttük a vajdasági magyarok lélekszáma is folyamatosan csökken. A népességfogyás és elöregedés elsődleges oka az alacsony születésszám. Emiatt mindenképp üdvözöljük a fent említett, a gyermekvállalás ösztönzését és fogyatkozásunk leállítását célzó stratégia kidolgozását.

Társadalmunk alapsejtje a család, egészséges társadalmat csak a kiegyensúlyozott, céltudatos családok tudnak felépíteni. És mi a nő szerepe a családon belül? A családban a nő formálja meg az összetartozás értékét, melegséget ad a családtagoknak. Ez közismert tény, de sajnos a szomorú valóságunk valójában az, hogy egyre kevesebb a gyermek, a nők egyre később vállalnak gyereket és sokuknak választaniuk kell a karrier és a családi kötelezettségek közül.

Figyelembe véve a dolgozó nők kötelezettségeit, a táppénz és a gyermeknevelési támogatás kérdését megfelelőbben kellene szabályozni. Az állapotos nők és a kismamák számára nagyon fontos, hogy megőrizzék munkahelyüket. Az anyaság miatt semmiképpen sem szabadna hátrányos helyzetbe kerülniük, sőt!