You are here

A VMSZ képző központja a múlt hétvégén megkezdte a tavaszi képzéssorozatát. Tekintettel arra, hogy Székelykevén hamarosan helyi tanácsválasztások lesznek, az első helyszín pont Székelykeve volt, a legdélebbi magyar település, ahová a kevevári községi szervezetünk képviselői mellett meghívtuk a pancsovai, a belgrádi és a torontálvásárhelyi szervezeteink képviselőit is.

A tagságról és az önkéntesekről szóló képzésnek legalább két célja van: felhívni a döntéshozók figyelmét az önkéntesek jelentőségére, valamint kihangsúlyozni nélkülözhetetlenségüket a pártban.

Véleményem szerint a politikai pártoknak nagy szerepük van azokban az országokban, amelyek a demokrácia és fejlettség felé törekednek. A politikai pártok kapcsolatot jelentenek a civil szféra és az államigazgatás között. Erősödésük a demokrácia erősödését jelenti. Az erős pártoknak viszont sok tagra van szükségük. A párttagok emberek, saját családi- és keresztnévvel, energiával, ötletekkel, tehetségekkel, és ők képezik a szavazóink bázisát. Ők valójában a párt gyökerei, annak legnagyobb gazdagsága. 

A matek egészen egyszerű: a politikai párt sikeressége attól függ, hogy hány szavazatot kap a választásokon. A jól értesült és lojális tagság nélkülözhetetlen feltétele a sikeres kampánynak, de ez nem elegendő. A tagságot rendszeresen újítani kell, bemutatni az új embereket, akik új ötleteket hoznak, mert csak így fogják a pártot sajátjukként és nyitottként megélni.  

De miért is tagosodnak be az emberek a pártba? Elsősorban a pártelnök, tisztségviselők vagy a pártprogram miatt, tetszik nekik a társaság, új barátokat keresnek, vonzák őket a párt tevékenységei, részt szeretnének venni bennük, ez egy újabb kihívás a számukra, hiszen ily módon választhatnak, sőt választhatók is lesznek, részt vehetnek a döntéshozatalban, tehát lehet saját szerepük a párt fejlődésében, a számukra és a családjuk számára fontos kérdésekben.

Fontos, hogy a tagok aktívan részt vegyenek a párt munkájában. Mint ahogy egy demokratikus társadalmat nem lehet elképzelni aktív polgárok nélkül, egy demokratikus politikai pártot sem lehet elképzelni aktív tagok nélkül. Minden egyes tagnak éreznie kell a fontosságát. Véleményem szerint a mi tagjaink érzik, hogy fontosak, mert mára már világossá vállt, hogy pártunk, a Vajdasági Magyar Szövetség mindannyiunké.

Az aktív tagjaink mindenképp érzik, hogy a párt megbecsüli őket, és ezért ők is becsülik a pártot, amely felszólítja őket a részvételre, de persze csak tőlük függ, hogy hogyan kapcsolódnak be a munkába.

Az önkéntes munka fogalma alatt a következőket értjük: saját akarat, ösztönzés, fizetetlen tevékenység, nagy felelősség, koordinált csoportmunka, vagy egyszerűen a más emberekért tett tudatos és önkéntes munka.

Mégis, miért vállalnak az emberek önkéntes munkát? A legtöbb indíték hasonló, mint a pártba való tagosodás indítéka, például az az érzés, hogy valamivel tartozunk a közösségünknek és szükséges aktívan bekapcsolódnunk a munkába, a szabadidőnk értelmesebb kihasználása. Az emberek szeretnek hozzájárulni ahhoz a közösséghez, amelyben élnek, ugyanakkor szeretik bővíteni a személyes kapcsolataikat. Szeretnek újat tanulni, fejleszteni eddigi képességeiket vagy új munkatapasztalatot szerezni, és ami a legfontosabb, ily módon kihathatnak más emberek életére is és megváltoztathatják azt.

Olyan önkéntesekkel is találkozunk, akik például a börtönből térnek vissza az aktív polgári életbe, olyanokkal, akik a hajléktalanokon segítenek és olyanokkal is, akik a fogyatékkal élő emberek életét teszik kellemesebbé és gazdagabbá. Az önkéntes munka elterjedt az élet minden területén: a civil szervezetek működésében, az emberi jogok védelmében, képzésekben, sürgős jótékonysági tevékenységekben, stb. Az önkéntesek szerte a világon arról tanúskodnak, hogy az önkéntes munkával sokkal többet lehet kapni, mint adni.      

Mindannyian dolgoztunk már önkéntesekként, és jól tudjuk, hogyan működik ez. Be kell látni az önkéntesek jelentőségét. Mégis hogyan csináljuk ezt egy pártban, és hogyan találhatunk megfelelő embereket az adott munkára? Szem előtt kell tartani, hogy ki mit szeretne csinálni, van-e valakinek valamilyen különleges szakmája, amely hasznos lehet, és persze azt is, hogy mely napok felelnek meg az önkénteseinknek.

Szeretek az önkéntesekkel dolgozni, hisz jómagam is középiskolás korom óta sokszor voltam önkéntes, és ma is többször vállalok ilyen munkát. Fontosnak tartom, hogy az önkénteseket szélesebb látószögből szemléljük. Ez nagyon ösztönző, mert így ők is érzik a párthoz való tartozást, büszkék, hogy mindenben résztvehetnek, tevékenységeik nagyobb jelentőséggel bírnak. Jutalomként apró ajéndáktárgyakat kaphatnak, tanulhatnak, utazhatnak, sok embert ismerhetnek meg, társaloghatnak, és ami a legfontosabb, egy új család, a pártunk aktív részeseiként kihathatnak a társadalmi folyamatokra, szebbeké, élhetőbbeké téve azokat.