You are here

Ötvenmilliárd forintot hagyott jóvá a magyar állam a Vajdasági Magyar Szövetség vezetésével elkészített vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztési program megvalósítására. Ez elsősorban a vállalkozások, a mezőgazdaság és a turizmus versenyképességének erősítését szolgálja.

A dokumentumokat vajdasági magyar gazdasági szakemberek készítették Nagy Imre rendes egyetemi tanár irányításával. A vajdasági magyar közösség terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájának egyik kiemelt célja az, hogy megállítsa a fiatalok elvándorlását. Ezt olyan gazdasági környezet megteremtésével szeretnék elérni, amely ösztönözné az itthon maradást. Erre a célra a magyar állam ötvenmilliárd forintot hagyott jóvá. A keret nagy részét, közel harmincmilliárdot hitelprogramon keresztül folyósítják, a fennmaradó további húszmilliárd vissza nem térítendő állami támogatás lesz. Azt szeretnék elérni, hogy a világ legjobb termőföldjeivel rendelkező Vajdaságot és az itteni gazdákat segítsék, hogy távoli piacokra is el tudják juttatni termékeiket, valamint kiépítsék a mezőgazdasági integrációs és értékesítési intézményrendszert.

A programmal a turizmust is szeretnék támogatni, ugyanis Vajdaság kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkezik. Ezt először Magyarországon, a magyar közönségnek, majd szerte a világon akarják bemutatni.

A célok között szerepel a kis- és középvállalkozások fejlesztése, támogatása kedvezményes hitelkonstrukciókkal.

A program kihasználásához szükséges új szemléletmód kialakításához képzések, megfelelő szintű oktatás kell. Ezen ismeretek híján kevesen kezdenek el vállalkozni, félnek a vállalkozástól, márpedig a stratégia olyan irányelveket fogalmaz meg, amelyek a Start Up típusú vállalkozásoknak a beindítását javasolják, tehát nemzetközi piacokra való, innovatív termelést, illetve a termelésnek az innováción alapuló szervezését irányozzák elő.

A stratégiai terv alapján 35 pontból álló operatív akciótervet dolgoztak ki. Ennek fő elemei a technikai segítségnyújtás, amely alapján egyetlen átfogó, támogató és lebonyolító szervezetet kell létrehozni, amely neve Vajdasági Magyar Közösségfejlesztési Központ lenne. A második fontos rész a keretfeltételek biztosítása állami struktúrákon keresztül. Ez alapján a programba négy alapelvre fordítanak kiemelt figyelmet, ezek az infrastruktúrafejlesztés, a jogszabályi rendszer átalakítása, a környezetvédelem és az oktatás. Az akcióterv általános részébe tartozik a szabványosítás, a marketing- és kommunikációs tevékenység, a természeti erőforrások közös tulajdonban való megtartása, valamint az erőforrások fejlesztése. A dokumentumban szerepelnek ágazati akciótervek is, amelyben a mezőgazdasággal, a turizmussal, a gazdasággal és a munkaerőpiaccal külön foglalkoznak.

A program végrehajtása még idén megkezdődik. 2015 végéig kidolgozzák a hitelkonstrukció részleteit. 2016 januárjában kiírják az első pályázatokat és már annak az évnek az első negyedében jóváhagyják az első támogatásokat és folyósítják a pénzt. A hitelrészletek visszafizetése forgótőkét képezve további támogatásokat tesz lehetővé és szavatolja a program folytatását a következő években.

Pannon RTV