You are here

A magas fokú kétnyelvűség lenne ideális

Az újvidéki családok számára hatalmas előnyt jelent, hogy Újvidéken négy iskolában is folyik minőségi magyar tannyelvű oktatás – Erdély Lenke: amennyiben komoly igény lesz rá, megvalósulhat az iskolabusz program is

Átgondolt, széleskörű összefogással tavaly sikerült szaporítani az újvidéki általános iskolákban a magyar osztályokban tanuló diákok számát. Az iratkozás megkezdésével újra időszerűvé vált a nyomasztó dilemma: vajon megnyílnak-e őszre a magyar tagozatok, hány diák kezdi meg majd anyanyelvén a tanulmányait. Erdély Lenkét, a Vajdasági Pedagógiai Intézet vezetőjét, a VMSZ újvidéki szervezetének elnökét kérdeztük.

Hány magyar elsősre számíthatunk a 2012/13-as tanévben az újvidéki és a környékbeli általános iskolákban? Megnyílhatnak-e a tagozatok azokban az iskolákban, ahol az elmúlt években volt magyar nyelvű tanítás?

– Körülbelül ugyanannyi gyerekre számíthatunk, mint tavaly. A tagozatok megnyitása elsősorban a beiratkozó gyerekek létszámától függ. Az érvényben lévő általános iskolákról szóló törvény 5. szakasza kimondja, hogy az első osztályba iratkozó gyerekek létszámminimuma a 15. Azonban a szerbiai oktatási és tudományügyi miniszter jóváhagyhatja a kisebb létszámú osztályok megnyitását. Tehát, amennyiben az osztályok létszáma kevesebb 15 főnél, hogy hol, és mekkora létszámmal nyílik első osztály magyar nyelven, az oktatási és tudományügyi miniszter döntésétől függ.

Tavaly a VMSZ a Vajdasági Pedagógiai Intézettel, a magyar oktatás ügyének támogatóival rendkívül nagy hangsúlyt fektetett a diáktoborzásra, és az eredmény nem maradt el. Idén is hasonló módon járnak el? Ismét megszólítják csaknem személy szerint is az érintetteket?

– Az idén még januárban megkezdtük az Újvidéki magyar oktatásért projektünk folytatását. Folyamatosan tart az óvodákban a szülői értekezletek sorozata, amelyeket Vicsek Annamária, a Vajdasági Pedagógiai Intézet Fejlesztési Osztályának vezetője tart, és többek között az egyik téma keretében az anyanyelven folyó oktatás fontosságát és annak előnyeit ismerteti a szülőkkel. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is az újvidéki óvónők és tanítók továbbképzésére is. Az idei tanévben többek között a különböző tantárgyak standardjaival és a tanmenetbe való beépítésével foglalkoztunk. Biztos vagyok benne, hogy szakmai továbbképzés és fejlődés nélkül nincs minőségi anyanyelven folyó oktatás. Márciusban megtartottuk azon újvidéki általános iskolák promócióját, amelyekben magyar tannyelven is folyik az oktatás. A kétnyelvű szórólapok is elkészültek, amelyeket az MNT aktivistái a szülők felkeresésekor kézbesítenek is. Az idei projekt befejező rendezvénye az újvidéki, pirosi és budiszavai általános iskolák közös tanévzárója, amelyet az idén másodízben rendezünk meg a magyar tagozatokra iratkozó elsősöknek.

Melyek a legfontosabb érvek az anyanyelvű oktatás mellett?

– A gyermek iskolába indulása életének egyik legdöntőbb és legfontosabb pillanata. A szülő kizárólagos joga eldönteni, hogy milyen tannyelvű iskolába írassa gyermekét, de tisztában kell lennie azzal, hogy ez a döntés nagymértékben befolyásolja gyermekének egész életútját, lelki fejlődését, családi és közösségi kapcsolatait, iskolai, majd később szakmai sikerességét és eredményességét. Sokéves tapasztalatunk, nemzetközi és hazai kutatások eredményei bizonyítják, hogy milyen előnyök származnak abból, ha a gyermek anyanyelvi szinten használ két nyelvet. Ez azt jelenti, hogy nemcsak beszéli azokat, hanem ír, olvas, gondolkodik és tanul mindkét nyelven. Nyilván a szülők többsége azt szeretné, hogy gyermeke mindkét nyelvben anyanyelvi szintű jártasságot szerezzen, illetve magas fokú kétnyelvűséget fejlesszen ki. Ezt a szintet azonban csak az iskolai tanulmányok tudják nyújtani. Ha a gyermek nem magyar nyelven végzi tanulmányait, nyelvhasználata megreked a szűkszavú társalgáson, a konyhanyelv szintjén. Az újvidéki családok számára hatalmas előnyt jelent, hogy Újvidéken négy iskolában is folyik minőségi magyar tannyelvű oktatás, emellett iskoláinkban a tanterv szerinti szerb mint nem anyanyelv oktatásának színvonala és eredménye valójában megfelel a szerb mint anyanyelv oktatásának. A külföldi és a hazai kutatások is azt bizonyítják, hogy a kétnyelvű gyerekek jobb eredményeket érnek el a szövegértésben, és magasabb szintű értelmi képességekkel is rendelkeznek, mint azok, akik kizárólag csak egy nyelvet sajátítottak el. Tény az is, hogy könnyebben sajátítják el a harmadik (idegen)nyelvet. Az sem mellékes, hogy könnyebben fogadják el a másságot, ezért probléma nélkül illeszkednek be más-más közösségbe, így a vajdasági multikulturális társadalomba is, de ezzel párhuzamosan, megőrzik és megerősítik nemzeti önazonosságukat.

Újvidéken a gyerekhiány okoz gondot a magyar tagozatokon, szakkáder van elegendő. Így van ez továbbra is?

– Évről évre küzdünk a magyar tagozatok megmaradásáért. Sajnos így van ez most is. Már megkezdődött a beiratkozás, de nagyon kevés szülő vezette el gyermekét az iskolába beíratni. Fel szeretném kérni a szülőket arra, hogy ha eldöntötték, hogy magyarul fog tanulni gyermekük, nincs mit várni, mielőbb tegyék meg ezt a számukra legmegfelelőbb iskolában, hiszen akkor nyílhat meg egy tagozat, ha van jelentkező, van tanuló. Újvidéken, Piroson és Budiszaván is képzett, szakmailag jól felkészült tanító néni várja őket. A Magyar Nemzeti Tanács továbbra is biztosítani fogja a magyar nyelvű napközik működtetését, és amennyiben igény lesz rá, megvalósulhat az iskolabusz-program is. Úgy gondolom, hogy ezeket a lehetőségeket érdemes, és ki is kell használni. Csak gyerekek kellenek hozzá.

Magyar Szó

Szerző: