You are here

A következetes politika erősíti a választók körében a VMSZ hitelét

Interjú Pásztor Istvánnal, a párt listavezetőjével, államfőjelölttel

Általánosan elmondható, hogy az emberek méltányolják azt a következetes politizálást, amit a Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt négy évben képviselt, és ezt ki is mondják, jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke, a párt listavezetője, elnökjelölt a Vajdaság Mának adott választási interjújában. Ugyanakkor szerinte az is megfigyelhető, hogy az emberek elfordultak a Demokrata Párttól. Nagy csalódást jelentett a számukra a Demokrata Párt, és most újra a VMSZ-ben keresik azt a politikai erőt, amelytől a vajdasági, a regionális, a nemzeti értékek képviseletét remélhetik, hangoztatta interjújában.

- Elnök Úr, nagyon intenzív kampányt folytat a Vajdasági Magyar Szövetség. Naponta több rendezvényük is van tartományszerte. Mit tapasztal? Mit várnak az emberek a VMSZ-től?

- A kampánynak most már az utolsó ötödében járunk. Az emberek nagy számban jöttek el nemcsak aláírni, hanem a rendezvényeken is sokan vannak. Több mint 300 kampányrendezvényen vagyunk túl, s még mintegy kettőszáz van még előttünk. Nem ritka az, hogy nem magyarok is megjelennek egy-egy bemutatkozón, akik ugyan törve beszélik a magyart, de fontosnak tartják, hogy meghallgassanak bennünket. A másik, ami általánosan elmondható, hogy méltányolják azt a következetes politizálást, amit a Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt négy évben képviselt, és ezt ki is mondják. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az emberek elfordultak a Demokrata Párttól. Nagy csalódást jelentett a számukra a Demokrata Párt, és most újra a VMSZ-ben keresik azt a politikai erőt, amelytől a vajdasági, a regionális, a nemzeti értékek képviseletét remélhetik.

Rengeteg szerb, vagy nem magyar számára szimpatikus az, amit mi képviselünk. Amit mondtunk a bíróságok ügyében, amit képviseltünk a Vajdaságnak járó 7 százalék kapcsán vagy a tőlünk elrabolt 62 milliárd dinár ügyében, amit tettünk az itteni beruházásokért, a vagyon-visszaszármaztatás-, a közvagyon ügyében, a vasút, az úthálózat kérdéskörében. Mindezek a dolgok ismertek, megmaradtak az emberek emlékezetében és nemzeti hovatartozásától függetlenül sokak számára ezek fontos teljesítmények, amelyek erősítik a szemükben a Vajdasági Magyar Szövetség hitelét. Persze azt is tudom, hogy Szerbiában megvannak a törésvonalak, az árkok, amit nagyon nehéz átlépni. Biztos, hogy nagyon nagy tömegben nem fognak nem magyarok a VMSZ-re szavazni, de azt is látom, hogy ma több nem magyar fog a VMSZ-re szavazni, mint amennyi magyar szavaz majd át a Demokrata Pártra és másokra. Ez elismerése a VMSZ politizálásának, másrészről pedig annak a jele, hogy ebből a fajta ködhámozásból, amit a Demokrata Párt és a csatlósai csináltak az elmúlt négy évben, az embereknek elegük van.

- Pedig nagy az értékük a magyar szavazatoknak. A Demokrata Párt is kampányol értük, de a vajdasági jellegű pártok is… Melyik listát tartja a VMSZ a legnagyobb ellenfelének?

- Kampányol mindenki, mert a kampány erről szól, hogy mindenki próbálja megmagyarázni a bizonyítványát, hogy a jövő vonatkozásában mit lát fontosnak. Nem gondolkodtam még ezen a kérdésen. A nagyok jelentenek veszélyt, a hozzánk közelebb állók. Például számunkra a Dveri nem jelent semmiféle veszélyt a választások szempontjából. Politikai tartalom szempontból azonban, amit képviselnek, igen. Viszont azt is tudni kell, hogy az emberek nem felejtenek! Emlékeznek rá, hogy négy évvel ezelőtt a Demokrata Párt képviselői európai Szerbiáról, európai Szabadkáról beszéltek, azt mondták, hogy ők a letéteményesei a vajdasági magyarok boldogulásának. Boris Tadić köztársasági elnök például akkor azt mondta, hogy négy év múlva nem lesz a szabadkai városházán olyan, aki nem beszél majd magyarul. Most tessék bemenni a városházára és megnézni, hogy mi a helyzet! Nemcsak a polgármesterről beszélek, aki megengedi magának azt a luxust, hogy Szabadka polgármestereként annyit sem tud magyarul, hogy „bökk”, hanem elsősorban azokról, akik a tolóablakoknál dolgoznak, és ügyfelekkel foglalkoznak. Azt kell mondanom, hogy a helyzet rosszabb, mint ami négy évvel ezelőtt volt! Ezt az emberek látják, nem lehet őket újra köddel megetetni!

- Most első ízben létrejött egy kisebbségi koalíció is, amelyben a bosnyák, szlovák pártok mellett magyarok is vannak. Tudnak-e ők Ön szerint a VMSZ-től szavazatot elvinni?

- Ez a politikailag éretlen, kiskorú, és a saját közösségüknek kárt okozó magyar pártoknak a kísérlete arra, hogy valamilyen módon megpróbáljanak talpon maradni. Az a színtársulat, amelynek ők a részeseivé váltak, az önmagában véve nagyon problematikus. Számtalanszor elmondtuk és az idő múlásával mind jelentősebb volt az egyetértés abban, hogy vajdasági magyar érdeket csak magyarul, magyar szervezetek tudnak megfogalmazni. Megpróbálják összetolni az érdekeinket, amelyek keresztény európai értékrendeken alapulnak, egy más világnézetnek, az iszlámnak az értékrendjével. Azt hiszem, ez a magyar emberek számára járhatatlan út és ez meg fog látszani a választásokon is.

- Amikor az újságírók arról kérdezték Önt, hogy a választások után milyen koalíciót tud elképzelni, mindig a Demokrata Pártot említette, illetve a körülötte lévő koalíciót. Pedig éppen ezek a pártok támadják a VMSZ-t legtöbbet!

- Ez azért van, mert a közelség miatt tudunk egymástól szavazatokat elvenni. Mi nem tudjuk megszólítani a radikális pártok szavazóit, és ők sem tudják megszólítani a mi szavazóinkat. Ez ugyan vitahelyzetet teremt a kampány során, a választások után viszont meg kell találni az együttműködés lehetőségeit. Az elmúlt négy év nagyon tanulságos volt. Remélem, nemcsak a mi számunkra, hanem a Demokrata Párt számára is. Például, amikor Tadić azt mondja, kész arról tárgyalni, hogy a vajdasági autonómia ügye hogyan bontakoztatható ki normális, racionális tárgyalások eredményeként, akkor én ezt úgy értem, hogy ő is tanult az elmúlt négy év konfliktusaiból a vajdasági érdek, a 7 százalék, az alkotmányos garanciák vonatkozásában. És mi is levontuk a konzekvenciákat az elmúlt négy évből! Én csak azt tudom elképzelni, hogy a választásokat követően ugyanez a pártkonglomerátum vezetheti tovább az országot. Meggyőződésem szerint a Vajdasági Magyar Szövetségnek is fontos, megkerülhetetlen szerepe lesz majd, mert a politikai erőnk a választásokat követően nagyobb lesz, mint most. El kell azonban mondanom: minket nem érdekel a kormányon belüli szerepvállalás, minket nem érdekel egyetlenegy tárca sem! Viszont a parlamenti együttműködésünket két-három másik feltételhez kötjük. Ezek a Vajdaságért - egy normális Szerbiában választási programban megfogalmazott célok. Sok tekintetben ugyanazt akarjuk, mint a többi párt, viszont vannak olyan kérdések, amelyek a számunkra különösen fontosak. Vajdaság folyamatos kiszipolyozásának a megállítása, az erre vonatkozó garanciák kérdése, a hatáskörök átvétele, az állandó finanszírozás megoldása, az erre vonatkozó törvény elfogadása, az itteni infrastruktúra fejlesztése… Ezen túlmenően külön oda kívánunk figyelni a mezőgazdaságra. Igaz, hogy ez nem csak vajdasági kérdés, de mindenképpen magyar is, mert a mi népességünk egy jelentős hányadát érinti. Garanciákat akarunk, hogy milyen mezőgazdasági politikát kíván folytatni a kormány, mert ez a jelenlegi ámokfutás, amikor is a miniszternek saját ambíciói fontosabbak, mint több tízezer család megélhetése, ez méltatlan ehhez az országhoz. Ahogy a miniszter sakkban tartja a kormányt, az ahhoz vezet, hogy holnapután a termelők ismét lezárják az utakat, és ha ezt megteszik, akkor azt mondom, hogy joggal teszik! A felsoroltak mellett nagyon fontos még egy harmadik csoportja is a kérdéseknek. A kisebbségi kérdések témaköre, a nemzeti tanácsi törvényből származó hatáskörök ügye. Szeretném pontosan tudni, hogy a Demokrata Pártban ezzel kapcsolatban mi az irányadó elv. Az-e, amit Boris Tadić vagy a volt kisebbségügyi miniszter, Svetozar Čiplić képviselt, vagy az, amit a szabadkai polgármester és annak főtanácsadója. Mert a számunkra csak az elfogadható, hogy élhessünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a törvény nyújt. Az elmúlt hónapokban elsősorban Szabadkán nagyon sok kirohanás volt ellenünk, habzott egyesek szájából a gyűlöletbeszéd, csak azért, mert élni szerettünk volna jogainkkal. Ezeket a folyamatokat a Demokrata Pártnak le kell állítania!

- Ön többször elmondta, hogy kész együttműködni Szabadkán is a Demokrata Párttal, de nem ezekkel az emberekkel, a jelenlegi polgármesterrel és munkatársaival. Érkezett-e reagálás erre a kijelentésére Belgrádból vagy Újvidékről?

- Nem, de nem is vártam reakciót. Azért mondtam ki ezeket a mondatokat, mert úgy gondoltam, világossá kell tenni, hogy a választásokat követően az ember mit akar csinálni. Az elmúlt egy-másfél évben minket folyamatosan toltak a haladók irányába. Világossá akartam tenni, hogy mik a reális lehetőségek a VMSZ számára. Ezt hetekkel ezelőtt elmondtam a Demokrata Párt vajdasági vezetőinek és három héttel ezelőtt magának a párt elnökének is, aki akkor még a lemondását fontolgatta a köztársasági elnöki tisztségéről. Én nem vártam reakciókat, de azt észrevettem, hogy Boris Tadić számára ez az információ nem volt újszerű, és nem volt ellenvetése, tudomásul vette. Ez nem ezt jelenti, hogy elfogadta, de nem alakult ki vita. Úgy gondolom, ezek az emberek bizonyították, hogy nem alkalmasak a város vezetésére. Akik a közfeladatuk ellátását folyamatos hazudozásra, zsarolásra, kiszorításra, balkáni-bizánci játékokra alapozzák, azokkal nekünk semmi közös dolgunk nincsen, s nem tudunk együttműködni! A példákat azt hiszem nem is kellene sorolni, de itt van az Azohem ügye, vagy itt ez a kutyakomédia a színház körül, Palics fejlesztésének a kérdése, s ha ehhez hozzárakjuk azt a szutyoktengert, ami ellepi a várost… Ennek a csapatnak mindjárt a városházán volt az első munkahelye, de tapasztalatlanként nem lett volna szabad elvállalniuk egy ekkora város vezetését! S az, ahogyan viszonyultak a vajdasági magyar emberekhez! Két és fél év alatt 43 magyart raktak ki a különféle igazgatóbizottságokból. Ezzel azt bizonyították, hogy értékrendben olyan messze állnak tőlünk, hogy egyszerűen nem lehet velük szó közös munkáról. Ez nem azt jelenti, hogy a Demokrata Párttal nem akarunk együttműködni, de ezekkel az emberekkel, személy szerint, a dulićokkal, ivaniševićekkel, vučinićokkal és a körülöttük futkározó talpnyalókkal semmiképpen sem!

Vajdaság Ma

Szerző: